preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ive Andrića Zagreb

Login
Upisi u osnovnu školu

školska liječnica Blaženka Kovačević-Petrovski

tel. 655 1554

sustav naručivanja: www.terminko.hr

Upisi u srednju školu

Svi važni dokumenti za upis u srednje škole za školsku godinu 2022./2023.

Upitnici za izbor zanimanja:

https://e-usmjeravanje.hzz.hr/   - razni upitnici za izbor zanimanja.

mrav.ffzg.hr/zanimanja – kraći upitnik za izbor zanimanja

· Informacije o upisima www.upisi.hr

TECNO LOGIC - KEY TO THE FUTURE

Školski dokumenti

Himna OŠ Ive Andrića

 

Jelovnik

 

Kalendar rada škola
ZDRAVLJE
Informacije za roditelje

Sigurnost na internetu

Kalendar
« Siječanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Korisni linkovi
Raspored zvona

0

7:10-7:55

1

8:00-8:45

2

8:50-9:35

3

9:45-10:30

4

10:45-11:30

5

11:35-12:20

6

12:25-13:10

7.

13:15-14:00

1.

14:05-14:50

2.

14:55-15:40

3.

15:45-16:30

4.

16:35-17:20

5.

17:25-18:10

 

Skole.hr

eLektire

eKnjiznica

online enciklopedija

Rješavanje zadataka iz matematike na web-u.

Tour de Matour

Projekt zaštite djece od opasnosti Interneta

Bojanke

 

 

 

Natječaj za popunu radnih mjesta

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

OIB 24061503881

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186     

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 112-07/21-01/10

URBROJ:251-169/21-01-3

Zagreb,  4. 11. 2021.

 

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto:

-stručni suradnik knjižničar/ka, 1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, zamjena ( 20 sati tjednog radnog vremena

-učitelj/ica glazbene kulture, 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, zamjena (40 sati tjednog radnog vremena)

- kuhar/ica, pomoćni poslovi u kuhinji, 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena)

dostavlja se,

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto:

- stručni suradnik knjižničar/ka, 1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, zamjena ( 20 sati tjednog radnog vremena

-učitelj/ica glazbene kulture, 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, zamjena (40 sati tjednog radnog vremena)

- kuhar/ica, pomoćni poslovi u kuhinji, 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena) objavljenom dana 13. 10. 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ive Andrića, izabrana :

 • Margareta Rihtarić, magistra bibliotekarstva
 • Barbara Kajin,  magistra  glazbene pedagogije
 • Ivanka Jukić , servirka

 

koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima te će s imenovanim, uz dobivenu prethodnu suglasnost Školskog odbora OŠ Ive Andrića sa 5. sjednice održane  3. 11. 2021. godine biti sklopljen ugovor o radu  dana 4. 11. 2021. godine.

Ravnateljica:

mr. Dubravka Miklec

__________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186    

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 112-07/21-01/08

URBROJ:251-169/21-01-3

Zagreb, 26. 10. 2021.

 

Na temelju članka 8., 9., 10. i 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi, a vezano uz raspisani natječaj KLASA: 112-07/21-01/03, URBROJ:251-169/21-01-5, KLASA: 112-07/21-01/03, URBROJ:251-169/21-01-6 i KLASA: 112-07/21-01/03, URBROJ:251-169/21-01-7  od 13. 10. 2021. godine, objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ive Andrića za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

- srtručni suradnik/ca knjižničar/ka, 1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, zamjena ( 20 sati tjednog radnog vremena)

-učitelj/ica glazbene kulture, 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, zamjena (40 sati tjednog radnog vremena) i

- kuhar/ica, 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, zamjena (40 sati tjednog radnog vremena), pomoćni poslovi u kuhinji

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata objavljuje :

ODLUKU

o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere

Članak 1.

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, Milovana Kovačevića 18, sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu putem elektroničke pošte na adresu koja je dostavljena u prijavi na natječaj.

Članak 2.

Povjerenstvo je odlučilo da će se izvršiti procjena usmeno putem razgovora (intervjua).

Usmeni razgovor ( intervju) za radno mjesto:

- srtručni suradnik/ca knjižničar/ka, 1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, zamjena ( 20 sati tjednog radnog vremena), će se održati dana, 29. 10. 2021. godine, u knjižnici na 2. katu  s početkom u 8:00 h uz poštivanje svih epidemioloških uvjeta,

- učitelj/ica glazbene kulture, 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, zamjena (40 sati tjednog radnog vremena), će se održati dana, 29. 10. 2021. godine, u knjižnici na 2. katu s početkom u 10:30 h uz poštivanje svih epidemioloških uvjeta,

-kuhar/ica, 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, zamjena (40 sati tjednog radnog vremena), pomoćni poslovi u kuhinji, će se održati dana, 29. 10. 2021. godine, u knjižnici na 2. katu s početkom u 12:00 h uz poštivanje svih epidemioloških uvjeta,

Članak 3.

Na usmenom razgovoru (intervju) Povjerenstvo utvrđuje:

stručna znanja, vještine, interesi, motivacija kandidata za rad u Školi, dodatna znanja, edukacije, radno iskustvo, postignuća u radu.

Članak 4.

Minimalno trajanje usmenog razgovora (intervjua) po kandidatu do 15 minuta. Svaki član Povjerenstva  postavlja po tri pitanja sukladno čl. 3 ovoj Odluci i vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova. Bodovi dobiveni od svih članova Povjerenstva se na kraju razgovora zbrajaju. 

Članak 5.

Kandidat koji ne pristupi usmenom razgovoru ( intervju), smatra se da je odustao od prijave na natječaj. 

Članak 6.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije početka usmenog razgovora ( intervjua).

Članak 7.

Razgovoru ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Članak 8.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru. Izvješće s rang listom o provedenom postupku vrednovanja kandidata Povjerenstvo dostavlja ravnatelju.

Članak 9.

Ravnatelj na temelju izvješća o provedenom postupku Povjerenstva predlaže najbolje rangiranog kandidata s liste Povjerenstva za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa.

Ako su dva ili više kandidata ostvarili najveći isti broj bodova, ravnatelj predlaže jednog od njih Školskom odboru.

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu danom objave na mrežnoj stranici Škole.  

Povjerenstvo:

Dana Vuković

mr. Dubravka Miklec

Giovanna Kirinić

_________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA  IVE ANDRIĆA

ZAGREB, MILOVANA KOVAČEVIĆA 18

KLASA: 112-07/21-01/03

URBROJ: 251-169/21-01-7

Zagreb, 13. 10. 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) članka 10. Pravilnika o radu Osnovne škole Ive Andrića, odredbi Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta i članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica školske ustanove Osnovne škole Ive Andrića, Milovana Kovačevića 18, Zagreb, objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

Naziv radnog mjesta: Kuhar/ica – 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, zamjena (40 sati tjednog radnog vremena), pomoćni poslovi u kuhinji.

 Radni odnos sklapa se uz uvjet probnog rada sukladno člankom 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike (''Narodne novine'', br. 128/2017.).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Mjesto  obavljanja poslova: Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidat mora

ispunjavati i uvjete sukladno članku 10. Pravilnika o radu Osnovne škole Ive Andrića i odredbi

Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta a to su:

završena srednja škola ili osnovna škola ( program kuhar odnosno KV kuhar) i završen tečaj higijenskog minimuma.

Prilozi odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti na natječaj u pravilu su:

   1. vlastoručno potpisana prijava (u prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave - osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje)

   2.  životopis

   3. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

   4. dokaz o državljanstvu

   5. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o

      odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja

  6. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedeni prilozi odnosno isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19., 84/21.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuje ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17., 98/19., 84/21.).

Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo ukoliko ispunjava uvjete natječaja, pod jednakim uvjetima.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20

za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (''Narodne novine'', br.  84/21.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuje ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 49. stavak 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (''Narodne novine'', br.  84/21.).

Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo ukoliko ispunjava uvjete natječaja, pod jednakim uvjetima.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%2

0ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o

%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (''Narodne novine'', br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13., 98/19.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuje ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a to su: rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nije koristio pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo ukoliko ispunjava uvjete natječaja, pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (''Narodne novine'', br. 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze  o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuje ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a to su: rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo ukoliko ispunjava uvjete natječaja, pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno vrednovanu prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, dostupan na poveznici http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/. Uputa o terminu, mjestu i načinu  održavanja procjene u Školi bit će objavljena na web stranici škole. Kandidati se neće posebno pozivati te ukoliko se  ne  pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici o oglasnoj ploči Škole i traje od  13. 10. 2021. do 21. 10. 2021.  godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18,  s naznakom „za natječaj“.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja je vlastoručno potpisana i sadrži sve podatke i priloge navedene  u natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Natječajna dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Osobe koje ne ulaze na listu kandidata za procjenu odnosno vrednovanje, škola ne obavještava  o razlozima istog.

Obavijest o rezultatima natječaja Škola će objaviti na mrežnoj stranici škole te se smatra da je dostava obavljena istekom roka od 8 dana od dana  javne objave.

Ako se na natječaj prijavi kandidat ili  kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, svi kandidati će biti izviješteni  istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom,  pri čemu se kandidate koji se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom  poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Ravnateljica:

mr. Dubravka Miklec

Dostaviti:

1. Mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje

2. Mrežna stranica i oglasna  ploča Osnovne škole Ive Andrića 

_________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA  IVE ANDRIĆA

ZAGREB, MILOVANA KOVAČEVIĆA 18

KLASA: 112-07/21-01/03

URBROJ: 251-169/21-01-5

Zagreb, 13. 10. 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) članka 7. Pravilnika o radu Osnovne škole Ive Andrića te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica školske ustanove Osnovne škole Ive Andrića, Milovana Kovačevića 18, Zagreb, objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

Naziv radnog mjesta: Stručni suradnik/ca knjižničar/ka – 1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, zamjena  (20 sati tjednog radnog vremena).

Radni odnos sklapa se uz uvjet probnog rada sukladno člankom 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike (''Narodne novine'', br. 128/2017.).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Mjesto  obavljanja poslova: Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa prema članku 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)  i članku  29. f. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19., 75/20.).

Prilozi odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti na natječaj u pravilu su:

   1. vlastoručno potpisana prijava (u prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave - osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje)

   2.  životopis

   3. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

   4. dokaz o državljanstvu

   5. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o    odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja

  6. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedeni prilozi odnosno isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj  priložiti rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (''Narodne novine'', br. 158/03., 198/03, 138/06., 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (''Narodne novine'', br. 82/15., 70/19., 47/20.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19., 84/21.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuje ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17., 98/19., 84/21.).

Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo ukoliko ispunjava uvjete natječaja, pod jednakim uvjetima.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (''Narodne novine'', br.  84/21.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuje ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 49. stavak 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (''Narodne novine'', br.  84/21.).

Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo ukoliko ispunjava uvjete natječaja, pod jednakim uvjetima.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za

%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%

20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (''Narodne novine'', br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13., 98/19.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuje ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a to su: rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nije koristio pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo ukoliko ispunjava uvjete natječaja, pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (''Narodne novine'', br. 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze  o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuje ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a to su: rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo ukoliko ispunjava uvjete natječaja, pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno vrednovanu prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, dostupan na poveznici http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/. Uputa o terminu, mjestu i načinu  održavanja procjene u Školi bit će objavljena na web stranici škole. Kandidati se neće posebno pozivati te ukoliko se  ne  pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici o oglasnoj ploči Škole i traje od  13. 10. 2021. do 21. 10. 2021.  godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18,  s naznakom „za natječaj“.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja je vlastoručno potpisana i sadrži sve podatke i priloge navedene  u natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Natječajna dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Osobe koje ne ulaze na listu kandidata za procjenu odnosno vrednovanje, škola ne obavještava  o razlozima istog.

Obavijest o rezultatima natječaja Škola će objaviti na mrežnoj stranici škole te se smatra da je dostava obavljena istekom roka od 8 dana od dana  javne objave.

Ako se na natječaj prijavi kandidat ili  kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, svi kandidati će biti izviješteni  istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom,  pri čemu se kandidate koji se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom  poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Ravnateljica:

mr. Dubravka Miklec

 

Dostaviti:

1. Mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje

2. Mrežna stranica i oglasna  ploča Osnovne škole Ive Andrića

_________________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA  IVE ANDRIĆA

ZAGREB, MILOVANA KOVAČEVIĆA 18

KLASA: 112-07/21-01/03

URBROJ: 251-169/21-01-6

Zagreb, 13. 10. 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) članka 7. Pravilnika o radu Osnovne škole Ive Andrića te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica školske ustanove Osnovne škole Ive Andrića, Milovana Kovačevića 18, Zagreb, objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

Naziv radnog mjesta: Učitelj/ica glazbene kulture – 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, zamjena (40 sati tjednog radnog vremena).

Radni odnos sklapa se uz uvjet probnog rada sukladno člankom 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike (''Narodne novine'', br. 128/2017.).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Mjesto  obavljanja poslova: Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa prema članku 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)  i članku  24.  Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19., 75/20.)

Prilozi odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti na natječaj u pravilu su:

   1. vlastoručno potpisana prijava (u prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave - osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje)

   2.  životopis

   3. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

   4. dokaz o državljanstvu

   5. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o         odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja

  6. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedeni prilozi odnosno isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj  priložiti rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (''Narodne novine'', br. 158/03., 198/03, 138/06., 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (''Narodne novine'', br. 82/15., 70/19., 47/20.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19., 84/21.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuje ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17., 98/19., 84/21.).

Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo ukoliko ispunjava uvjete natječaja, pod jednakim uvjetima.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20

ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (''Narodne novine'', br.  84/21.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuje ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 49. stavak 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (''Narodne novine'', br.  84/21.).

Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo ukoliko ispunjava uvjete natječaja, pod jednakim uvjetima.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20

ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%

20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (''Narodne novine'', br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13., 98/19.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuje ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a to su: rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nije koristio pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo ukoliko ispunjava uvjete natječaja, pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (''Narodne novine'', br. 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze  o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuje ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a to su: rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo ukoliko ispunjava uvjete natječaja, pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno vrednovanu prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, dostupan na poveznici http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/. Uputa o terminu, mjestu i načinu  održavanja procjene u Školi bit će objavljena na web stranici škole. Kandidati se neće posebno pozivati te ukoliko se  ne  pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici o oglasnoj ploči Škole i traje od  13. 10. 2021. do 21. 10. 2021.  godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18,  s naznakom „za natječaj“.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja je vlastoručno potpisana i sadrži sve podatke i priloge navedene  u natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Natječajna dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Osobe koje ne ulaze na listu kandidata za procjenu odnosno vrednovanje, škola ne obavještava  o razlozima istog.

Obavijest o rezultatima natječaja Škola će objaviti na mrežnoj stranici škole te se smatra da je dostava obavljena istekom roka od 8 dana od dana  javne objave.

Ako se na natječaj prijavi kandidat ili  kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, svi kandidati će biti izviješteni  istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom,  pri čemu se kandidate koji se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom  poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Ravnateljica:

mr. Dubravka Miklec

 

Dostaviti:

1. Mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje

2. Mrežna stranica i oglasna  ploča Osnovne škole Ive Andrića

_______________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

OIB 24061503881

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186     

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 112-07/21-01/10

URBROJ:251-169/21-01-2

Zagreb,  5. 10. 2021.

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto:

-voditelj/ica računovodstva, 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, zamjena ( 40 sati tjednog radnog vremena)

-učitelj/ica informatike (rad s učenicima u razrednoj nastavi i rad s učenicima s teškoćama u razvoju), 1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena)

- domar/ka, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena),

    dostavlja se,

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto:

-voditelj/ica računovodstva, 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, zamjena ( 40 sati tjednog radnog vremena,

-učitelj/ica informatike (rad s učenicima u razrednoj nastavi i rad s učenicima s teškoćama u razvoju), 1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena),

- domar/ka, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena), objavljenom dana 7. 9. 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ive Andrića, izabran/a :

 • Katarina Duspara , bacc. ekonomije
 • Maja Mlinarek,  mag. primarnog obrazovanja, modul informatika
 • Davor Rus, strojarski tehničar

koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima te će s imenovanim, uz dobivenu prethodnu suglasnost Školskog odbora OŠ Ive Andrića sa 4. sjednice održane  4. 10. 2021. godine biti sklopljen ugovor o radu  dana 5. 10. 2021. godine.

Ravnateljica:

mr. Dubravka Miklec            

___________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186    

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 112-07/21-01/08

URBROJ:251-169/21-01-2

Zagreb, 27. 9. 2021.

Na temelju članka 8., 9., 10. i 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi, a vezano uz raspisani natječaj KLASA: 112-07/21-01/03, URBROJ:251-169/21-01-2, KLASA: 112-07/21-01/03, URBROJ:251-169/21-01-3 i KLASA: 112-07/21-01/03, URBROJ:251-169/21-01-4  od 7. 9. 2021. godine, objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ive Andrića za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

-voditelj/ica računovodstva, 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, zamjena ( 40 sati tjednog radnog vremena)

-učitelj/ica informatike ( rad s učenicima u razrednoj nastavi i rad s učenicima s teškoćama u razvoju),

1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena) i

- domar/ka, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena),

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata objavljuje :

 

ODLUKU

o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere

Članak 1.

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, Milovana Kovačevića 18, sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozivati na procjenu putem elektroničke pošte na adresu koja je dostavljena u prijavi na natječaj.

Članak 2.

Povjerenstvo je odlučilo da će se izvršiti procjena usmeno putem razgovora (intervjua).

Usmeni razgovor ( intervju) za radno mjesto:

-voditelj/ica računovodstva, 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, zamjena ( 40 sati tjednog radnog vremena) će se održati dana, 30. 9. 2021. godine, u sobi 75/1kat s početkom u 7:40 h uz poštivanje svih epidemioloških uvjeta,

-učitelj/ica informatike ( rad s učenicima u razrednoj nastavi i rad s učenicima s teškoćama u razvoju),

1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena) će se održati dana, 30. 9. 2021. godine, u sobi 75/1kat s početkom u 8:30 h uz poštivanje svih epidemioloških uvjeta,

- domar/ka, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena), će se održati dana, 30. 9. 2021. godine, u sobi 75/1kat s početkom u 9:30 h uz poštivanje svih epidemioloških uvjeta.

Članak 3.

Na usmenom razgovoru (intervju) Povjerenstvo utvrđuje:

stručna zvanja, vještine, interesi, motivacija kandidata za rad u Školi, dodatna znanja, edukacije, radno iskustvo, postignuća u radu.

Članak 4.

Minimalno trajanje usmenog razgovora (intervjua) po kandidatu do 15 minuta. Svaki član Povjerenstva  postavlja po tri pitanja sukladno čl. 3 ovoj Odluci i vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova. Bodovi dobiveni od svih članova Povjerenstva se na kraju razgovora zbrajaju. 

Članak 5.

Kandidat koji ne pristupi usmenom razgovoru ( intervju), smatra se da je odustao od prijave na natječaj. 

Članak 6.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije početka usmenog razgovora ( intervjua).

Članak 7.

Razgovoru ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Članak 8.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru. Izvješće s rang listom o provedenom postupku vrednovanja kandidata Povjerenstvo dostavlja ravnatelju.

Članak 9.

Ravnatelj na temelju izvješća o provedenom postupku Povjerenstva predlaže najbolje rangiranog kandidata s liste Povjerenstva za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa.

Ako su dva ili više kandidata ostvarili najveći isti broj bodova, ravnatelj predlaže jednog od njih Školskom odboru.

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu danom objave na mrežnoj stranici Škole.  

Povjerenstvo:

Dana Vuković

mr. Dubravka Miklec

Danijela Čaljkušić

__________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA  IVE ANDRIĆA

ZAGREB, MILOVANA KOVAČEVIĆA 18

KLASA: 112-07/21-01/03

URBROJ: 251-169/21-01-2

Zagreb, 7. 9. 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) članka 9. Pravilnika o radu Osnovne škole Ive Andrića te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica Osnovne škole Ive Andrića, Milovana Kovačevića 18, Zagreb, objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

Voditelj/ica računovodstva - 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, zamjena (40 sati tjednog radnog vremena) .

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Izrazi koji se koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Mjesto rada: Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu ( NN br. 93/14, 127/17,

98/19), kandidati moraju ispuniti  uvjete sukladno čl. 9. Pravilnika o radu Osnovne škole Ive Andrića:

- završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno preddiplomski ili stručni studij  ekonomije- računovodstveni ili financijski smjer za sve navedene  struke odnosno viša ili

visoka stručna sprema ekonomske struke- računovodstvenog ili financijskog smjera  stečena

prema ranijim propisima i godina dana radnog iskustva na poslovima  proračunskog računovodstva.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prilozi odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti na natječaj u pravilu su:

   1. vlastoručno potpisana prijava

   2.  životopis

   3. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

   4. dokaz o državljanstvu

5. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja

6. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92., 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ost varivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju- %20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49.st.1.Zakona) dostupne na poveznici

Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ost varivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju- %20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, dostupan na poveznici http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/. Uputa o terminu, mjestu i načinu  održavanja procjene u Školi bit će objavljena na mrežnoj stranici škole. Kandidati se neće posebno pozivati te ukoliko se  ne  pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.            

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici o oglasnoj ploči Škole i traje od  7. 9. 2021. – 15. 9. 2021.  godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18,  s naznakom „za natječaj“.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene  u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ne ulaze na listu kandidata za procjenu odnosno vrednovanje ne obavještavaju se o razlozima ne uvrštavanja na listu kandidata.

Obavijest o rezultatima natječaja Škola će objaviti na mrežnoj stranici škole te se smatra da je dostava obavljena istekom roka od 8 dana od dana  javne objave.

Ako se na natječaj prijavi kandidat ili  kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, svi kandidati će biti izviješteni  istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom,  pri čemu se kandidate koji se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom  poštanskom pošiljkom s povratnicom.

 

Ravnateljica:

mr. Dubravka Miklec

 

Dostaviti:

1. Mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje

2. Mrežna stranica i oglasna  ploča Osnovne škole Ive Andrića 

_______________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA  IVE ANDRIĆA

ZAGREB, MILOVANA KOVAČEVIĆA 18

KLASA: 112-07/21-01/03

URBROJ: 251-169/21-01-3

Zagreb, 7. 9. 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) članka 7. Pravilnika o radu Osnovne škole Ive Andrića te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica Osnovne škole Ive Andrića, Milovana Kovačevića 18, Zagreb, objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

Učitelj/ica informatike – ( rad s učenicima u razrednoj nastavi i rad s učenicima s teškoćama u razvoju), 1 izvršitelj/ica, na  neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena)

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Izrazi koji se koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Mjesto rada: Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu ( NN br. 93/14, 127/17,

98/19), osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19., 75/20.) i sukladno Pravilniku o radu Osnovne škole Ive Andrića.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prilozi odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti na natječaj u pravilu su:

   1. vlastoručno potpisana prijava

   2.  životopis

   3. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

   4. dokaz o državljanstvu

5. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja

6. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92., 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ost varivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju- %20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49.st.1.Zakona) dostupne na poveznici

Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ost varivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju- %20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, dostupan na poveznici http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/. Uputa o terminu, mjestu i načinu  održavanja procjene u Školi bit će objavljena na mrežnoj stranici škole.

Kandidati se neće posebno pozivati te ukoliko se  ne  pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.                                               

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici o oglasnoj ploči Škole i traje od  7. 9. 2021. – 15. 9. 2021.  godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18,  s naznakom „za natječaj“.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene  u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ne ulaze na listu kandidata za procjenu odnosno vrednovanje  ne obavještavaju se  o razlozima ne uvrštavanja na listu kandidata.

Obavijest o rezultatima natječaja Škola će objaviti na mrežnoj stranici škole te se smatra da je dostava obavljena istekom roka od 8 dana od dana  javne objave.

Ako se na natječaj prijavi kandidat ili  kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, svi kandidati će biti izviješteni  istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom,  pri čemu se kandidate koji se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom  poštanskom pošiljkom s povratnicom.

 

Ravnateljica:

mr. Dubravka Miklec

 

Dostaviti:

1. Mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje

2. Mrežna stranica i oglasna  ploča Osnovne škole Ive Andrića

_______________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA  IVE ANDRIĆA

ZAGREB, MILOVANA KOVAČEVIĆA 18

KLASA: 112-07/21-01/03

URBROJ: 251-169/21-01-4

Zagreb, 7. 9. 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) članka 10. Pravilnika o radu Osnovne škole Ive Andrića te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica Osnovne škole Ive Andrića, Milovana Kovačevića 18, Zagreb, objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

Domar/ka - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme, (40 sati tjednog radnog vremena) .

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Izrazi koji se koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Mjesto rada: Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18.

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu ( NN br. 93/14, 127/17,

98/19), kandidati moraju ispuniti  uvjete sukladno čl. 10. Pravilnika o radu Osnovne škole Ive Andrića:

- završena srednja škola tehničke struke

- uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova  s posebnim uvjetima rada ( Uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti pribavlja se prije sklapanja ugovora o radu u skladu s posebnim propisima, te dokazuje uvjerenjem ovlaštene zdravstvene ustanove, a troškove snosi Škola.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prilozi odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti na natječaj u pravilu su:

   1. vlastoručno potpisana prijava

   2.  životopis

   3. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

   4. dokaz o državljanstvu

5. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja

6. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92., 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ost varivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju- %20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49.st.1.Zakona) dostupne na poveznici

Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ost varivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju- %20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, dostupan na poveznici http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/. Uputa o terminu, mjestu i načinu  održavanja procjene u Školi bit će objavljena na mrežnoj stranici škole. Kandidati se neće posebno pozivati te ukoliko se  ne  pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.            

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici o oglasnoj ploči Škole i traje od  7. 9. 2021. – 15. 9. 2021.  godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18,  s naznakom „za natječaj“.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene  u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ne ulaze na listu kandidata za procjenu odnosno vrednovanje ne obavještavaju se o razlozima ne uvrštavanja na listu kandidata.

Obavijest o rezultatima natječaja Škola će objaviti na mrežnoj stranici škole te se smatra da je dostava obavljena istekom roka od 8 dana od dana  javne objave.

Ako se na natječaj prijavi kandidat ili  kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, svi kandidati će biti izviješteni  istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom,  pri čemu se kandidate koji se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom  poštanskom pošiljkom s povratnicom.

 

Ravnateljica:

mr. Dubravka Miklec

 

Dostaviti:

1. Mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje

2. Mrežna stranica i oglasna  ploča Osnovne škole Ive Andrića 

___________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186     

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr

KLASA:003-06/21-01/06

URBROJ:251-169/21-01-12

Zagreb, 24. 5. 2021. godine

 

OBAVIJEST

O REZULTATU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE

OSNOVNE ŠKOLE IVE ANDRIĆA

ovim putem Vas obavještavamo da je u natječajnom postupku za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Ive Andrića ravnateljicom imenovana mr. Miklec, Dubravka diplomirani učitelj,  na mandat od pet godina, od 1. 9. 2021. godine do 31. 8. 2026. godine.

 

U privitku:

 1. Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Ive Andrića
 2. Odluka Školskog odbora o imenovanju ravnateljice  Osnovne škole Ive Andrića

Predsjednik Školskog odbora:

Danijela Strmotić

   

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186     

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr

KLASA: 003-06/21-01/06

URBROJ:251-169/21-01-12-1

Zagreb, 24. 5. 2021. godina

 

KANDIDATIMA -svima-

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole  Ive Andrića -dostavlja se

Poštovani,

ovim putem Vas obavještavamo da je u natječajnom postupku za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Ive Andrića ravnateljicom imenovana mr. Miklec, Dubravka na mandat od pet godina, od 1. 9. 2021. godine do 31. 8. 2026.godine.

Naime, Školski odbor Osnovne škole Ive Andrića je na 1. sjednici održanoj 31. ožujka  2021. godine donio odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice (KLASA:003-06/21-01/-03,URBROJ:251-169/21-01-1 od 31. ožujka  2021. godine) sukladno odredbi članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 60. -71. Statuta Osnovne škole Ive Andrića  (KLASA:012-03/19-01/4, URBROJ: 251-169-19-1 od 14. 03. 2019. g.), a koji je objavljen u Narodnim novinama broj 39/2021 dana 14. travnja 2021. godine, kao i na mrežnim stranicama Osnovne škole Ive Andrića i na oglasnoj ploči Osnovne škole Ive Andrića istoga dana.

Postupak imenovanja ravnatelja proveden je u skladu s člankom 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te odredbama Statuta Osnovne Škole Ive Andrića. Školski odbor je na svojoj 2. sjednici održanoj dana 29. travnja 2021. godine utvrdio da je na raspisani natječaj pristiglo dvije prijave. Nakon pregledavanja dokumentacije i  vrednovanja dodatnih kompetencija utvrđena je lista dva najbolje rangirana kandidata. U skladu s člankom 127. stavkom 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, održane su sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Zbora radnika, na kojima su kandidati s liste predstavljali svoje programe rada za mandatno razdoblje, nakon čega je provedeno tajno glasovanje i zauzeto stajalište svakog pojedinog tijela o kandidatu za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Ive Andrića. Predsjedavatelji su dostavili Školskom odboru pisane zaključke o stajalištima tih tijela, koja su predstavnici u Školskom odboru bili obvezni zastupati prilikom javnog glasovanja u postupku imenovanja ravnatelja/ice Škole.

Nakon što su kandidati izložili programe rada za mandatno razdoblje, Školski odbor je na svojoj 3. sjednici, održanoj dana 5. svibnja  2021. godine pristupio glasovanju odnosno zastupanju i iznošenju stajališta tijela koje ih je imenovalo u Školski odbor, javno, dizanjem ruke. Školski odbor  jednoglasno je imenovao mr. Miklec, Dubravku ravnateljicom Osnovne škole Ive Andrića. 

Nadalje, Školski odbor je zatražio prethodnu suglasnost ministra znanosti i obrazovanja za imenovanje ravnateljice. Prethodna suglasnost nije uskraćena u roku od 15 dana od dana kada je MZO-a  zaprimilo podnesak, te se smatra da je suglasnost prešutno dana 22. svibnja 2021. godine. Odluka Školskog odbora o imenovanju ravnateljice stupila je na snagu nakon dobivanja suglasnosti ministra MZO-a.

U prilogu Vam dostavljamo Odluku Školskog odbora o imenovanju ravnateljice (KLASA, 003-06/21-01/03,URBROJ: 251-169/21-01-3 od 5. svibnja 2021. godine) i Vašu natječajnu dokumentaciju.

Ovim putem Vas također upućujemo glede Vašeg prava na pravni lijek.

Svaki kandidat prijavljen na natječaj za ravnatelja/icu ima pravo pregledati natječajnu dokumentaciju sukladno odredbama važećih pravnih propisa i podnijeti tužbu Općinskom sudu mjesno nadležnom prema sjedištu Osnovne škole Ive Andrića protiv Odluke o imenovanju ravnateljice u roku od 15 dana od dana primitka ove Obavijesti.

            Srdačno Vas pozdravljamo i zahvaljujemo Vam što ste sudjelovali u natječajnom postupku za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Ive Andrića.           

S poštovanjem.

Predsjednik Školskog odbora:

Danijela Strmotić 

                                                                                                   

DOSTAVITI:

1.Kandidatima- svima 

2.Pismohrana Škole, ovdje

 

  

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186     

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr

KLASA:003-06/21-01/03

URBROJ:251-169/21-01-3

Zagreb, 5. svibnja 2021. godine

     Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/12, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članaka 38. – 42.  Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka  60. – 71. Statuta Osnovne škole Ive Andrića  (KLASA: 012-03/19-01/4, URBROJ: 251-169-19-1, od 14. 03. 2019.g.) Školski odbor Osnovne škole Ive Andrića, na 3. sjednici, održanoj 5. svibnja 2021. godine donosi

ODLUKU

O IMENOVANJU RAVNATELJICE

I.

mr. Miklec, Dubravka diplomirani učitelj, rođena 26. ožujka 1967. godine u Zagrebu, s prebivalištem u Zagrebu, 1. Petruševec 74 a, imenuje se ravnateljicom Osnovne škole Ive Andrića na vrijeme od pet godina.

II.

Mandat ravnateljice počinje teći nakon dobivene suglasnosti ministra znanosti i obrazovanja odnosno od dana navedenog u Ugovoru o radu kao početak rada na radnom mjestu ravnateljice Osnovne škole Ive Andrića.

III.

Ova Odluka stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti ministra znanosti i obrazovanja u skladu s člankom 127. stavcima 13. i 14. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.

Obrazloženje

Školski odbor Osnovne škole Ive Andrića  na svojoj 1. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2021. godine donio je odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice  i raspisao je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice (KLASA:003-06/21-01/06,URBROJ:251-169/21-01-2). Natječaj je objavljen dana 14. travnja 2021. godine u Narodnim novinama, br. 39/2021, na mrežnoj stranici Osnovne škole Ive Andrića i na oglasnoj ploči Osnovne škole Ive Andrića.

Postupak imenovanja ravnatelja/ice proveden je u skladu s člankom 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te odredbama Statuta Osnovne Škole Ive Andrića. Školski odbor je na svojoj 2. sjednici održanoj dana 29. travnja 2021. godine utvrdio da je na raspisani natječaj pristiglo dvije prijave. Nakon pregledavanja dokumentacije i  vrednovanja dodatnih kompetencija utvrđena je lista dva najbolje rangirana kandidata.                                

U skladu s člankom 127. stavkom 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, održane su sjednice Vijeća roditelja,  Zbora radnika i Učiteljskog vijeća, na kojima su kandidati s liste predstavljali svoje programe rada za mandatno razdoblje, nakon čega je provedeno tajno glasovanje i zauzeto stajalište svakog pojedinog tijela o kandidatu za imenovanje ravnatelja/ice. Predsjedavatelji su dostavili Školskom odboru pisane zaključke o stajalištima tih tijela, koja su predstavnici u Školskom odboru obvezni zastupati u postupku imenovanja ravnatelja/ice Škole. 

Nadalje, Školski odbor je jednoglasno imenovao, sa 4 glasa- za , mr. Miklec, Dubravku diplomirani učitelj, rođenu 26. ožujka 1967. godine u Zagrebu, s prebivalištem u Zagrebu, 1. Petruševec 74 a,  ravnateljicom Osnovne škole Ive Andrića.

Slijedom navedenoga Školski odbor Osnovne škole Ive Andrića odlučio je kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku: Svaki prijavljeni kandidat na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice ima pravo pregledati natječajnu dokumentaciju sukladno važećim pravnim propisima i u roku od 15 dana od dana primitka ove odluke o imenovanju ravnateljice podnijeti tužbu Općinskom sudu  mjesno nadležnom prema sjedištu Osnovne škole Ive Andrića.

Predsjednik Školskog odbora:

Danijela Strmotić

DOSTAVITI:

 1. Miklec,  Dubravki
 2. Kovačić, Davoru  
 3. Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 4. Mrežna stranica i oglasna ploča Škole
 5. Pismohrana Škole

 

_______________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

OIB 24061503881

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186     

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 003-06/21-01/06

URBROJ: 251-169/21-01-2

Zagreb, 14. 4. 2021.

Na temelju članka 126.  stavka 1. – 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka  59. - 71.  Statuta Osnovne škole Ive Andrića (KLASA: 012-03/19-01/4, URBROJ: 251-169-19-1 od 14. 03. 2019.) Školski odbor Osnovne škole Ive Andrića, raspisuje:

                                                        NATJEČAJ

     za imenovanje ravnatelja/ice

Ravnatelj/ica  školske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od kojih najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.


Osim osobe koja je završila neki od studija iz članka 126. stavka 1.  podstavka 1.  točke 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.


Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 126. stavka 1. podstavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).

Dodatne kompetencije su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku sljedeću dokumentaciju:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
 4. dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita
 5. dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda  školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)
 6. dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju na temelju stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ ( odluke o imenovanju ili ugovori o radu ili potvrde školske ustanove)
 7. program rada za mandatno razdoblje
 8. uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od objave natječaja).

Kandidati mogu priložiti dokaz o dodatnim kompetencijama u originalu ili ovjerenom presliku, a dokazuju se na sljedeći način:

 1. Poznavanje stranog jezika:
 • javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,
 • potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika,
 • potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju znanja stranog jezika,
 • drugom ispravom.
 1. Osnovne digitalne vještine:
 • javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,
 • potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti,
 • potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju poznavanja digitalnih vještina,
 • drugom ispravom.

3. Iskustvo rada na projektima:

 • dokazuje se potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata,
 • osobnom izjavom kandidata  u životopisu.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužna je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%

A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%

20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijavom na natječaj svaki kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka  i objave rezultata natječaja.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici školske ustanove, a vrijedi od 14. 4. 2021. -22. 4. 2021. godine.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova ( Narodne novine broj 82/08, 69/17).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni  pisanim putem u roku od četrdeset i pet (45) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju na adresu: Osnovna škola Ive Andrića, Milovana Kovačevića 18, 10 000 Zagreb, u zatvorenoj omotnici za pismo s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu - ne otvaraj“.

Predsjednik Školskog odbora:

Danijela Strmotić

_____________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

OIB 24061503881

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186     

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 112-07/21-01/10

URBROJ: 251-169/21-01-1

Zagreb, 19. 3. 2021.

   

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture,

1 izvršitelj/ica, neodređeno nepuno radno vrijeme

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture, na neodređeno nepuno radno vrijeme,  ( 10 sati tjednog radnog vremena) objavljenom dana 3. 2. 2021. godine  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ive Andrića, izabran:

 • Zvonimir Stojković, magistar kineziologije

koji  udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima te će s imenovanim, uz dobivenu prethodnu suglasnost Školskog odbora OŠ Ive Andrića sa 36. sjednice održane  18. 3. 2021. godine biti sklopljen ugovor o radu na neodređeno nepuno radno vrijeme dana 19. 3. 2021. godine.

Ravnateljica:

mr. Dubravka Miklec  

_______________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186     

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 112-07/21-01/07

URBROJ:251-169/21-01-2

Zagreb, 25. 2. 2021.

 

Na temelju članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi, a vezano uz raspisani natječaj KLASA: 112-07/21-01/03, URBROJ:251-169/21-01-1 od 3. 2. 2021. godine, objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ive Andrića za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme (10 sati tjednog radnog vremena), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje:

REZULTATE PISANE PROVJERE I POZIV KANDIDATIMA

NA RAZGOVOR (INTERVJU)

REDNI

BROJ

KANDIDAT

 

BROJ BODOVA U POSTOTKU

1.

FCB899

96,29%

2.

CRASH234

74,07%

3.

SUNCE134

44,44%

4.

MAHER007

40,74%

5.

AAA999

33,33%

6.

TRENQUINTI341

25,92%

7.

DASKA555

25,92%

8.

ŠIMUN131

22,22%

9.

BRAVO123

18,51%

10.

DRVO197

18,51%

11.

ZABA100

18,51%

12.

VADE321

18,51%

13.

IVAN4434

14,81%

14.

DRO123

14,81%

15.

LOPTA321

14,81%

16.

ANDJO100

11,11%

17.

VIKA456

7,40%

18.

DOM91

3,70%

 

 Sukladno članku 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi, pozivaju  se kandidati s ostvarenih 96,29%  i 74,07% bodova na razgovor (intervju) koji će se održati dana 2. 3. 2021. godine s početkom u 9:00 sati u sobi  75 /I. kat.

Predsjednik Povjerenstva:

Krešimir Hrg

___________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186    

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 112-07/21-01/08

URBROJ:251-169/21-01-1

Zagreb, 18. 2. 2021.                         

Na temelju članka 8., 9., 10. 11. i 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi, a vezano uz raspisani natječaj KLASA: 112-07/21-01/03, URBROJ:251-169/21-01-1 od 3. 2. 2021. godine, objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ive Andrića za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme (10 sati tjednog radnog vremena), Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata objavljuje :

ODLUKU

o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere

Članak 1.

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi, sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozivati na procjenu putem elektroničke pošte na adresu koja je dostavljena u prijavi na natječaj.

Članak 2.

Povjerenstvo je odlučilo da će se izvršiti procjena u obliku pisane provjere i usmeno putem razgovora (intervjua).

 

Pisana provjera za radno mjesto:

učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme (10 sati tjednog radnog vremena) će se održati dana, 25. 2. 2021. godine, u učionici broj 35 i 72, s početkom u 8:15 h, uz poštivanje svih epidemioloških uvjeta.

Pisana provjera će trajati 60 minuta.

Članak 3.

Nakon obavljene pisane provjere članovi Povjerenstva će ispraviti testove i vrednovati kandidate prema broju ostvarenih bodova isti dan nakon testiranja.

Članak 4.

Kandidat će zadovoljiti na pisanoj provjeri ako ostvari najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova.

Članak 5.

Kandidat koji ne zadovolji na pisanoj provjeri, neće ostvariti pravo na pristup razgovoru ( intervju).

 Članak 6.

Kandidat koji ne pristupi najavljenoj pisanoj provjeri više se neće smatrati kandidatom.

Članak 7.

Rezultat pisane provjere i poziv kandidatima na razgovor (intervju) objavit će Povjerenstvo na web stranici Škole u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Članak 8.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije početka pisane provjere.

Članak 9.

Pisanoj provjeri ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet.

Članak 10.

Na pisanoj provjeri  Povjerenstvo utvrđuje:

Poznavanje i primjenu propisa usko vezanih za rad učitelja u školi kako slijedi:

1. Neljak, B. (2013).Opća kineziološka metodika, Zagreb, Gopal: Kineziološki fakultet,

2. Neljak, B. (2013). Kineziološka metodika u osnovnom i srednjem školstvu. Zagreb: Gopal, Kineziološki fakultet,

3. Neljak,B. Novak, D. Sporiš,G. Višković, S. Markuš, D.(2011).Metodologija vrjednovanja kinantropoloških obilježja učenika u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi CROFIT NORME,  Zagreb skriptarnica Kineziololškog fakulteta,

4.Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, 87/08, 86/09, 92/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/1898/1964/20),

5. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

  ( „Narodne novine, broj: 47/17, 41/19, 76/19),

6. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“, broj 67/14. i 81/15.),

7. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj:  112/10, 82/19),

8. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj: 34/14, 40/14, 103/14, 102/19),

9. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera („Narodne novine“, broj: 94/15, 3/17),

10. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika  s teškoćama u razvoju („Narodne novine“, broj: 24/15),

11. Pravilnik o načinu postupanja odgojno­ ­obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima („Narodne novine“, broj: 132/13),

12. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ( „ Narodne novine“ broj: 51/2018),

13. Statut škole.

Članak 11.

Ova odluka stupa na snagu danom objave na mrežnoj stranici Škole.

Predsjednik Povjerenstva:

Krešimir Hrg

__________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

OIB 24061503881

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186     

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr

KLASA: 112-07/21-01/03

URBROJ: 251-169/21-01-1

Zagreb, 3. 2. 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) članka 6. i 7. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica Škole objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

Učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture , - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme,  (10 sati tjednog radnog vremena).

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN. br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20 ) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 6/2019, 75/2020).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa- na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja ) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati i uz prijavu priložiti: 

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17. i 98/19), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%

A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti

%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi, dostupan na poveznici  http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.                     

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18,  s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati prijavljeni na natječaj biti će obaviješteni putem mrežne stranice  Škole sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi.

Natječaj traje od 3. 2. 2021. do 11. 2. 2021. godine.

Ravnateljica:                                                                                                           

mr. Dubravka Miklec

______________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186    

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 110-02/20-01/01

URBROJ: 251-169/20-01-55

Zagreb, 30. 12. 2020. godine

Na temelju članak 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 57. Statuta Osnovne škole Ive Andrića, ravnateljica mr. Dubravka Miklec, donosi

ODLUKU

O NEIZBORU KANDIDATA PO NATJEČAJU

ZA RADNO MJESTO  UČITELJ/ICA INFORMATIKE I MATEMATIKE

I.

 Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 57. Statuta Osnovne škole Ive Andrića, ravnateljica je donijela Odluku o neizboru kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto učitelj/ica informatike i matematike.

II.

Natječaj je objavljen dana 14. 12. 2020.  godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

III.

Temeljem Odluke o neizboru kandidata po natječaju, ravnateljica je odlučila da će se natječaj za radno mjesto učitelj/ica  informatike i  matematike ponoviti.

IV.

 Ova Odluka će se objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

V.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica škole:

mr. Dubravka Miklec

__________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

OIB 24061503881

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186     

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr

KLASA: 112-07/20-01/03

URBROJ: 251-169/20-01-13

Zagreb, 14. 12. 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) članka 6. i 7. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica Škole objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

 Učitelj/ica informatike i matematike  - 1 izvršitelj/ica,  na neodređeno puno radno vrijeme,  (40 sati tjednog radnog vremena)

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Uvjeti:

uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidat  mora ispunjavati i posebne uvjete

sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 6/19, 75/20)

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz pisanu  i vlastoručno potpisanu  prijavu  na natječaj kandidati su  dužni  priložiti sljedeće priloge odnosno isprave:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17. i 98/19), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%

A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%

20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi, dostupan na poveznici  http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/.

Škola će Odluku o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere objaviti na web stranici Škole, najkasnije tri dana  prije dana određenog za provjeru.

Kandidati se neće posebno pozivati.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka sukladno važećim propisima kojima je propisana  zaštita osobnih podataka, navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka i rezultata  natječaja.

Rok za podnošenje prijave kandidata na natječaj je osam ( 8) dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18,  s naznakom „ natječaj za učitelj/ica informatike i matematike.“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ne ulaze  na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Kandidati prijavljeni na natječaj biti će obaviješteni putem mrežne stranice  Škole sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi.

Natječaj traje od 14. 12. 2020. do 22. 12. 2020. godine.

Ravnateljica:

mr. Dubravka Miklec

_________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186    

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 110-02/20-01/01

URBROJ: 251-169/20-01-47

Zagreb, 10. 12. 2020. godine

Na temelju članak 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 57. Statuta Osnovne škole Ive Andrića, ravnateljica mr. Dubravka Miklec, donosi

ODLUKU

O NEIZBORU KANDIDATA PO NATJEČAJU

ZA RADNO MJESTO  STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG – PRIPRAVNIK

I.

 Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 57. Statuta Osnovne škole Ive Andrića, ravnateljica je donijela Odluku o neizboru kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto:

Stručni suradnik psiholog – pripravnik, 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena), mjera- „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“, čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje a korisnik u području obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

II.

 Natječaj je objavljen dana 16. 11. 2020.  godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

III.

Temeljem Odluke o neizboru kandidata po natječaju, ravnateljica je odlučila da  se natječaj za radno mjesto Stručni suradnik psiholog – pripravnik, 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena), mjera- „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“, čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje a korisnik u  području obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanje neće ponoviti.

IV.

 Ova Odluka će se objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

V.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica škole:

mr. Dubravka Miklec

________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186    

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 112-07/20-01/08

URBROJ:251-169/20-01-7

Zagreb, 30. 11. 2020.                           

Na temelju članka 8., 9., 10. i 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi, a vezano uz raspisani natječaj KLASA:112-07/20-01/03, URBROJ:251-169/20-01-12 od 16. 11. 2020. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ive Andrića za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Stručni suradnik psiholog ( pripravnik), 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, ( 40 sati tjednog radnog vremena), mjera- „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“, čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje a korisnik u području obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja, određeno vrijeme 12 mjeseci, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata objavljuje :

ODLUKU

o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere

Članak 1.

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi, sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozivati na procjenu putem elektroničke pošte na adresu koja je dostavljena u prijavi na natječaj.

Članak 2.

Povjerenstvo je odlučilo da će se izvršiti procjena usmeno putem razgovora (intervjua).

Razgovor ( intervju) za radno mjesto:

– Stručni suradnik psiholog ( pripravnik), 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, ( 40 sati tjednog radnog vremena), mjera- „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“, čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje a korisnik u području obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja, određeno vrijeme 12 mjeseci, će se održati dana 3. 12. 2020. godine, s početkom u 8:00 h, soba 44 u prizemlju škole.

Članak 3.

Na usmenom razgovoru (intervju) Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuju stručna znanja, vještine, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi te procjenjuje dodatna znanja i edukacije, dosadašnje iskustvo i postignuća.

Članak 4.

Minimalno trajanje usmenog razgovora (intervjua) po kandidatu do 15 minuta . Svaki član Povjerenstva  postavlja po tri pitanja iz područja provjere navedeno u ovoj Odluci i vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova. Bodovi dobiveni od svih članova Povjerenstva se na kraju razgovora zbrajaju. 

Članak 5.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru ( intervju), smatra se da je odustao od prijave na natječaj. 

Članak 6.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije početka razgovora ( intervjua).

Članak 7.

Razgovoru ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Članak 8.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru. Izvješće s rang listom o provedenom postupku Povjerenstvo je dužno dostaviti ravnatelju.

Članak 9.

Ravnatelj na temelju izvješća o provedenom postupku Povjerenstva predlaže najbolje rangiranog kandidata s liste Povjerenstva za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa.

Ako su dva ili više kandidata ostvarili najveći isti broj bodova, ravnatelj predlaže jednog od njih Školskom odboru.

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu danom objave na mrežnoj stranici Škole.

Predsjednica Povjerenstva:

Giovanna Kirinić

____________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

OIB 24061503881

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186     

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 112-07/20-01/10

URBROJ: 251-169/20-01-3

Zagreb, 17. 11. 2020.

 

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto:

Stručni/a suradnik/ca knjižničar/ka  i učitelj/ica razredne nastave u posebnom razrednom odjelu

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto:

 • stručni/a suradnik/ca knjižničar/ka, 1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, zamjena ( 20 sati tjednog radnog vremena)
 • učitelj/ica razredne nastave u posebnom razrednom odjelu, 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, zamjena ( 40 sati tjednog radnog vremena)

objavljenom dana 27. 10. 2020. godine  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Ive Andrića, odlukom ravnateljice uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj 16. 11. 2020. godine, sklopljen ugovor o radu s:

 • Dunja Golubić, magistra bibliotekarstva
 • Alen Vranić, magistar primarnog obrazovanja

koji  udovoljavaju uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

Ravnateljica:

mr. Dubravka Miklec                                    

___________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

OIB 24061503881

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186     

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr

KLASA: 112-07/20-01/03

URBROJ: 251-169/20-01-12

Zagreb, 16. 11. 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) članka 6. i 7. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica Škole objavljuje:

NATJEČAJ

za zapošljavanje stručnog suradnika pripravnika na

određeno vrijeme- 12 mjeseci

putem mjere  za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

za sljedeće radno mjesto:

Stručni suradnik psiholog – pripravnik, 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena), mjera- „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“, čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje a korisnik u području obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08. i 69/17.)

Uvjeti:

uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidat  mora ispunjavati i posebne uvjete:

 • sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine „ broj 6/19., 75/20).
 • nezaposlena osoba  prijavljena u evidenciju nezaposlenih s najviše 6 mjeseci osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljava.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz pisanu  i vlastoručno potpisanu  prijavu  na natječaj kandidati su  dužni  priložiti sljedeće priloge odnosno isprave:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 6. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  („Narodne novine“ broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji „(Narodne novine“ broj 121/17. i 98/19), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//

Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%

C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, dostupan na poveznici  http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/.

Škola će Odluku o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere objaviti na web stranici Škole, najkasnije tri dana  prije dana određenog za provjeru.

Kandidati se neće posebno pozivati.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka sukladno važećim propisima kojima je propisana  zaštita osobnih podataka, navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka i rezultata  natječaja.

Rok za podnošenje prijave kandidata na natječaj je osam ( 8) dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18,  s naznakom „ natječaj za  zapošljavanje stručnog suradnika pripravnika, na određeno vrijeme - 12 mjeseci, putem mjere  za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo, stručni suradnik psiholog.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ne ulaze  na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Kandidati prijavljeni na natječaj biti će obaviješteni putem mrežne stranice  Škole sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića.

Natječaj traje od 16. 11. 2020. do 24. 11. 2020. godine.

Ravnateljica:

mr. Dubravka Miklec

_____________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186    

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 110-02/20-01/01

URBROJ: 251-169/20-01-35

Zagreb, 16. 11. 2020. godine

Na temelju članak 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 57. Statuta Osnovne škole Ive Andrića, ravnateljica mr. Dubravka Miklec, donosi

 

ODLUKU

O NEIZBORU KANDIDATA PO NATJEČAJU

ZA RADNO MJESTO  STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG – PRIPRAVNIK

I.

 Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 57. Statuta Osnovne škole Ive Andrića, ravnateljica uz suglasnost Školskog odbora  je donijela Odluku o neizboru kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto:

Stručni suradnik psiholog – pripravnik, 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena), mjera- „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“, čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje a korisnik u području obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

II.

 Natječaj je objavljen dana 21. 10. 2020.  godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

III.

Na sjednici Školskog odbora od 16. 11. 2020.godine, ravnateljica ne predlaže kandidata po natječaju za radno mjesto Stručni suradnik psiholog – pripravnik, 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena), mjera- „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“, čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje a korisnik u području obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanje te donosi odluku o neizboru kandidata po natječaju za gore navedeno radno mjesto .

IV.

Temeljem Odluke o neizboru kandidata po natječaju, ravnateljica je odlučila da će se natječaj za radno mjesto Stručni suradnik psiholog – pripravnik, 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena), mjera- „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“, čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje a korisnik u  području obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanje ponoviti.

V.

 Ova Odluka dostaviti će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole. Ista će biti dostavljena svim kandidatima.

VI.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ravnateljica škole:

 mr. Dubravka Miklec

__________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186    

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 110-02/20-01/01

URBROJ: 251-169/20-01-36

Zagreb, 16. 11. 2020. godine

Na temelju članak 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 57. Statuta Osnovne škole Ive Andrića, ravnateljica mr. Dubravka Miklec, donosi

 

ODLUKU

O NEIZBORU KANDIDATA PO NATJEČAJU

ZA RADNO MJESTO  UČITELJ/ICA  INFORMATIKE I MATEMATIKE

I.

 Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 57. Statuta Osnovne škole Ive Andrića, ravnateljica uz suglasnost Školskog odbora  je donijela Odluku o neizboru kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto učitelj/ica informatike i matematike.

II.

 Natječaj je objavljen dana 27. 10. 2020.  godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

III.

Na sjednici Školskog odbora od 16. 11. 2020. godine, ravnateljica ne predlaže kandidata po natječaju za radno mjesto učitelj/ica informatike i matematike te donosi odluku o neizboru kandidata po natječaju za gore navedeno radno mjesto .

IV.

Temeljem Odluke o neizboru kandidata po natječaju, ravnateljica je odlučila da će se natječaj za radno mjesto  učitelj/ica  informatike i matematike ponoviti.

V.

 Ova Odluka dostaviti će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole. Ista će biti dostavljena svim kandidatima.

VI.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ravnateljica škole:

mr. Dubravka Miklec

___________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186    

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 112-07/20-01/08

URBROJ:251-169/20-01-7

Zagreb, 11. 11. 2020.                            

Na temelju članka 8., 9., 10. i 12.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi, a vezano uz raspisani natječaj od 27. 10. 2020. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ive Andrića za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

stručni/a suradnik/ca knjižničar/ka, na određeno nepuno radno vrijeme, zamjena, (20 sati tjednog radnog vremena), Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata objavljuje :

ODLUKU

o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere

Članak 1.

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi, sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozivati na procjenu putem elektroničke pošte na adresu koja je dostavljena u prijavi na natječaj.

Članak 2.

Povjerenstvo je odlučilo da će se izvršiti procjena usmeno putem razgovora (intervjua).

Razgovor ( intervju) za radno mjesto - stručni/a suradnik/ca knjižničar/ka, na određeno nepuno radno vrijeme, zamjena, ( 20 sati tjednog radnog vremena) će se održati dana 16. 11. 2020. godine, s početkom u 8:30 h u sobi 44 / prizemlje.

Članak 3.

Na usmenom razgovoru (intervju) Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom/kandidatkinjom utvrđuje:

Poznavanje propisa usko vezanih za rad u školi:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20),

2. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama („Narodne novine“,broj: 51/2018),

3.Ustav Republike Hrvatske („ Narodne novine“, broj:56/90,135/97,08/98,113/00,124/00,28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),

4.Zakon o radu („Narodne novine“, broj: 93/14, 127/17, 98/19)

5.Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19),

6.Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj: 69/99,151/03,157/03,100/04,87/09,88/10,61/11,25/12,136/12,157/13,152/14,98/15,44/17,90/18,32/20,62/20),

te utvrđuje stručna znanja, vještine, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi te procjenjuje dodatna znanja i edukacije, dosadašnje radno iskustvo i postignuća u radu.

Članak 4.

Minimalno trajanje usmenog razgovora (intervjua) po kandidatu do 15 minuta . Svaki član Povjerenstva  postavlja po tri pitanja iz područja provjere navedeno u ovoj Odluci i vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova. Bodovi dobiveni od svih članova Povjerenstva se na kraju razgovora zbrajaju. 

Članak 5.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru ( intervju), smatra se da je odustao od prijave na natječaj. 

Članak 6.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije početka razgovora ( intervjua).

Članak 7.

Razgovoru ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Članak 8.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru. Izvješće s rang listom o provedenom postupku Povjerenstvo je dužno dostaviti ravnateljici.

Članak 9.

Ravnateljica na temelju izvješća o provedenom postupku Povjerenstva predlaže najbolje rangiranog kandidata s liste Povjerenstva za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa.

Ako su dva ili više kandidata ostvarili najveći isti broj bodova, ravnateljica predlaže jednog od njih Školskom odboru.

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu danom objave na mrežnoj stranici Škole.

Predsjednica Povjerenstva:

Giovanna Kirinić

_________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186    

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 112-07/20-01/08

URBROJ:251-169/20-01-6

Zagreb, 11. 11. 2020.                

Na temelju članka 8., 9., 10. i 12.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi, a vezano uz raspisani natječaj od 27. 10. 2020. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ive Andrića za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

učitelj/ica razredne nastave u posebnom razrednom odjelu, na određeno puno radno vrijeme, zamjena, (40 sati tjednog radnog vremena), Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata objavljuje :

ODLUKU

o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere

Članak 1.

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi, sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozivati na procjenu putem elektroničke pošte na adresu koja je dostavljena u prijavi na natječaj.

Članak 2.

Povjerenstvo je odlučilo da će se izvršiti procjena usmeno putem razgovora (intervjua).

Razgovor ( intervju) za radno mjesto - učitelj/ica razredne nastave u posebnom razrednom odjelu, na određeno puno radno vrijeme, zamjena, ( 40 sati tjednog radnog vremena) će se održati dana 16. 11. 2020. godine, s početkom u 8:00 h u sobi 44 / prizemlje.

Članak 3.

Na usmenom razgovoru (intervju) Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom/kandidatkinjom utvrđuje:

Poznavanje propisa usko vezanih za rad učitelja u školi:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20),

2. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

(„Narodne novine, broj: 47/17, 41/19, 76/19),

3. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“, broj 67/14. i 81/15.),

4. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj:  112/10, 82/19),

5. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj: 34/14, 40/14, 103/14, 102/2019),

6. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera („Narodne novine“, broj: 94/15,  3/17)

7. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10),

8. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika  s teškoćama u razvoju („Narodne novine“, broj: 24/15),

9. Pravilnik o načinu postupanja odgojno­ ­obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima („Narodne novine“, broj: 132/13).

10. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ( „ Narodne novine“ broj: 51/2018),

te utvrđuje stručna znanja, vještine, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi te procjenjuje dodatna znanja i edukacije, dosadašnje radno iskustvo i postignuća u radu.

Članak 4.

Minimalno trajanje usmenog razgovora (intervjua) po kandidatu do 15 minuta . Svaki član Povjerenstva  postavlja po tri pitanja iz područja provjere navedeno u ovoj Odluci i vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova. Bodovi dobiveni od svih članova Povjerenstva se na kraju razgovora zbrajaju. 

Članak 5.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru ( intervju), smatra se da je odustao od prijave na natječaj. 

Članak 6.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije početka razgovora ( intervjua).

Članak 7.

Razgovoru ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Članak 8.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru. Izvješće s rang listom o provedenom postupku Povjerenstvo je dužno dostaviti ravnateljici.

Članak 9.

Ravnateljica na temelju izvješća o provedenom postupku Povjerenstva predlaže najbolje rangiranog kandidata s liste Povjerenstva za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa.

Ako su dva ili više kandidata ostvarili najveći isti broj bodova, ravnateljica predlaže jednog od njih Školskom odboru.

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu danom objave na mrežnoj stranici Škole.

Predsjednica Povjerenstva:

Giovanna Kirinić

_____________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186    

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 112-07/20-01/08

URBROJ:251-169/20-01-5

Zagreb, 5. 11. 2020.

                         

Na temelju članka 8., 9., 10. i 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi, a vezano uz raspisani natječaj KLASA:112-07/20-01/03, URBROJ:251-169/20-01-7 od 21. 10. 2020. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ive Andrića za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Stručni suradnik psiholog ( pripravnik), 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, ( 40 sati tjednog radnog vremena), mjera- „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“, čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje a korisnik u području obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja, određeno vrijeme 12 mjeseci, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata objavljuje :

ODLUKU

o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere

 

Članak 1.

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi, sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozivati na procjenu putem elektroničke pošte na adresu koja je dostavljena u prijavi na natječaj.

Članak 2.

Povjerenstvo je odlučilo da će se izvršiti procjena usmeno putem razgovora (intervjua).

Razgovor ( intervju) za radno mjesto:

- Stručni suradnik psiholog ( pripravnik), 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, ( 40 sati tjednog radnog vremena), mjera- „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“, čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje a korisnik u području obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja, određeno vrijeme 12 mjeseci, će se održati dana 11. 11. 2020. godine, s početkom u 13:30 h na I katu/zbornica.

Članak 3.

Na usmenom razgovoru (intervju) Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuju stručna znanja, vještine, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi te procjenjuje dodatna znanja i edukacije, dosadašnje iskustvo i postignuća.

Članak 4.

Minimalno trajanje usmenog razgovora (intervjua) po kandidatu do 15 minuta . Svaki član Povjerenstva  postavlja po tri pitanja iz područja provjere navedeno u ovoj Odluci i vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova. Bodovi dobiveni od svih članova Povjerenstva se na kraju razgovora zbrajaju. 

Članak 5.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru ( intervju), smatra se da je odustao od prijave na natječaj. 

Članak 6.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije početka razgovora ( intervjua).

Članak 7.

Razgovoru ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Članak 8.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru. Izvješće s rang listom o provedenom postupku Povjerenstvo je dužno dostaviti ravnatelju.

Članak 9.

Ravnatelj na temelju izvješća o provedenom postupku Povjerenstva predlaže najbolje rangiranog kandidata s liste Povjerenstva za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa.

Ako su dva ili više kandidata ostvarili najveći isti broj bodova, ravnatelj predlaže jednog od njih Školskom odboru.

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu danom objave na mrežnoj stranici Škole.

Predsjednica Povjerenstva:

Giovanna Kirinić

________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

OIB 24061503881

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186     

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 112-07/20-01/10

URBROJ: 251-169/20-01-2  

Zagreb, 28. 10. 2020.

 

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto:

 učitelj/ica  engleskog jezika, učitelj/ica likovne kulture , voditelj računovodstva, pomoćni/a kuhar/ica

Obavještavamo Vas da je prema natječaju za radno mjesto:

 • učitelj/ica   engleskog jezika, 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, zamjena       ( 40 sati tjednog radnog vremena)
 • učitelj/ica   likovne kulture, 1 izvršitelj/ica , na neodređeno nepuno radno  vrijeme ( 10 sati tjednog radnog vremena)
 • voditelj računovodstva, 1 izvršitelj/ica , na određeno puno radno  vrijeme, zamjena ( 40 sati tjednog radnog vremena)
 • pomoćni/a kuhar/ica, 1 izvršitelj/ica , na određeno puno radno vrijeme, zamjena ( 40 sati tjednog radnog vremena)

objavljenom dana 22. 9. 2020. godine  na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Ive Andrića, odlukom ravnateljice uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj 27. 10. 2020. godine, sklopljen ugovor o radu s:

 • Katarinom Virić , magistra engleskog jezika i književnosti i magistra pedagogije
 • Krešimirom Seleši , magistar edukacije likovne kulture
 • Anitom Bandov, magistra ekonomije
 • Ivankom Jukić, kuhar/ica

 koji  udovoljavaju uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

Ravnateljica:

mr. Dubravka Mikle

___________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

OIB 24061503881

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186     

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr

KLASA: 112-07/20-01/03

URBROJ: 251-169/20-01-9

Zagreb, 27. 10. 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) članka 6. i 7. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica Škole objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

 Učitelj/ica informatike i matematike  - 1 izvršitelj/ica,  na neodređeno puno radno vrijeme,  (40 sati tjednog radnog vremena)

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Uvjeti:

uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidat  mora ispunjavati i posebne uvjete

sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 6/19, 75/20)

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz pisanu  i vlastoručno potpisanu  prijavu  na natječaj kandidati su  dužni  priložiti sljedeće priloge odnosno isprave:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17. i 98/19), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//

Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%

C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, dostupan na poveznici  http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/.

Škola će Odluku o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere objaviti na web stranici Škole, najkasnije tri dana  prije dana određenog za provjeru.

Kandidati se neće posebno pozivati.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka sukladno važećim propisima kojima je propisana  zaštita osobnih podataka, navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka i rezultata  natječaja.

Rok za podnošenje prijave kandidata na natječaj je osam ( 8) dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18,  s naznakom „ natječaj za učitelj/ica informatike i matematike.“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ne ulaze  na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Kandidati prijavljeni na natječaj biti će obaviješteni putem mrežne stranice  Škole sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića.

Natječaj traje od 27. 10. 2020. do 4. 11. 2020. godine.

Ravnateljica:

mr. Dubravka Miklec

_________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

OIB 24061503881

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186     

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr

KLASA: 112-07/20-01/03

URBROJ: 251-169/20-01-10

Zagreb, 27. 10. 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) članka 6. i 7. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica Škole objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

 Stručni suradnik knjižničar/ka  - 1 izvršitelj/ica,  na određeno nepuno radno vrijeme, zamjena  (20 sati tjednog radnog vremena)

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Uvjeti:

uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidat  mora ispunjavati i posebne uvjete

sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 6/19, 75/20)

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz pisanu  i vlastoručno potpisanu  prijavu  na natječaj kandidati su  dužni  priložiti sljedeće priloge odnosno isprave:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17. i 98/19), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//

Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%

C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, dostupan na poveznici  http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/.

Škola će Odluku o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere objaviti na web stranici Škole, najkasnije tri dana  prije dana određenog za provjeru.

Kandidati se neće posebno pozivati.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka sukladno važećim propisima kojima je propisana  zaštita osobnih podataka, navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka i rezultata  natječaja.

Rok za podnošenje prijave kandidata na natječaj je osam ( 8) dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18,  s naznakom „ natječaj za stručni suradnik knjižničar/ka.“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ne ulaze  na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Kandidati prijavljeni na natječaj biti će obaviješteni putem mrežne stranice  Škole sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića.

Natječaj traje od 27. 10. 2020. do 4. 11. 2020. godine.

Ravnateljica:

mr. Dubravka Miklec

__________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

OIB 24061503881

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186     

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr

KLASA: 112-07/20-01/03

URBROJ: 251-169/20-01-8

Zagreb, 27. 10. 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) članka 6. i 7. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica Škole objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

 

Učitelj/ica razredne nastave u posebnom razrednom odjelu - 1 izvršitelj/ica,  na određeno puno radno vrijeme, zamjena  (40 sati tjednog radnog vremena)

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Uvjeti:

uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidat  mora ispunjavati i posebne uvjete

sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 6/19, 75/20)

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz pisanu  i vlastoručno potpisanu  prijavu  na natječaj kandidati su  dužni  priložiti sljedeće priloge odnosno isprave:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17. i 98/19), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//

Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%

C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, dostupan na poveznici  http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/.

Škola će Odluku o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere objaviti na web stranici Škole, najkasnije tri dana  prije dana određenog za provjeru.

Kandidati se neće posebno pozivati.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka sukladno važećim propisima kojima je propisana  zaštita osobnih podataka, navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka i rezultata  natječaja.

Rok za podnošenje prijave kandidata na natječaj je osam ( 8) dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18,  s naznakom „ natječaj za učitelj/ica razredne nastave u posebnom razrednom odjelu.“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ne ulaze  na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Kandidati prijavljeni na natječaj biti će obaviješteni putem mrežne stranice  Škole sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića.

Natječaj traje od 27. 10. 2020. do 4. 11. 2020. godine.

Ravnateljica:

mr. Dubravka Miklec

__________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

OIB 24061503881

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186     

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr

KLASA: 112-07/20-01/03

URBROJ: 251-169/20-01-7

Zagreb, 21. 10. 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) članka 6. i 7. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica Škole objavljuje:

NATJEČAJ

za zapošljavanje stručnog suradnika pripravnika

na određeno vrijeme- 12 mjeseci

putem mjere  za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

za sljedeće radno mjesto:

 Stručni suradnik psiholog – pripravnik, 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena), mjera- „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“, čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje a korisnik u području obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Uvjeti:

uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidat  mora ispunjavati i posebne uvjete

sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 6/19., 75/20).

Posebni uvjeti:

Nezaposlena osoba  prijavljena u evidenciju nezaposlenih s najviše 6 mjeseci osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljava.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz pisanu  i vlastoručno potpisanu  prijavu  na natječaj kandidati su  dužni  priložiti sljedeće priloge odnosno isprave:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17. i 98/19), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//

Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%

C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, dostupan na poveznici  http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/.

Škola će Odluka o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere objaviti na web stranici Škole, najkasnije tri dana  prije dana određenog za provjeru.

Kandidati se neće posebno pozivati.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka sukladno važećim propisima kojima je propisana  zaštita osobnih podataka, navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka i rezultata  natječaja.

Rok za podnošenje prijave kandidata na natječaj je osam ( 8) dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18,  s naznakom „ natječaj za  zapošljavanje stručnog suradnika pripravnika, na određeno vrijeme - 12 mjeseci, putem mjere  za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo, stručni suradnik psiholog.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ne ulaze  na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Kandidati prijavljeni na natječaj biti će obaviješteni putem mrežne stranice  Škole sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića.

Natječaj traje od 21. 10. 2020. do 29. 10. 2020. godine.

Ravnateljica:

mr. Dubravka Miklec

__________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

OIB 24061503881

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186     

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 110-02/20-01/01

URBROJ: 251-169/20-01-28

Zagreb, 15. 10. 2020.

Na temelju članaka 114. i 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi        (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,  136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 57. Statuta, ravnateljica Osnovne škole  Ive Andrića donosi:

ODLUKU

o poništenju natječaja

I.

Poništava se natječaj za radno mjesto učitelj/ica matematike iz opravdanih razloga, objavljen dana 7. 10. 2020. godine (KLASA: 112-07/20-01/03, URBROJ: 251-169/20-01-6) na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole te  mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

II.

Ova odluka bit će objavljena na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole te  mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Ravnateljica:

mr. Dubravka Miklec

__________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186    

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 112-07/20-01/08

URBROJ:251-169/20-01-2

Zagreb, 8. 10. 2020.                          

Na temelju članka 8., 9., 10. i 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi, a vezano uz raspisani natječaj od 22. 9. 2020. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ive Andrića za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

učitelj/ica engleskog jezika, zamjena, na određeno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena) i učitelj/ica likovne kulture, na neodređeno nepuno radno vrijeme (10 sati tjednog radnog vremena), Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata objavljuje :

ODLUKU

o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere

Članak 1.

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi, sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozivati na procjenu putem elektroničke pošte na adresu koja je dostavljena u prijavi na natječaj.

Članak 2.

Povjerenstvo je odlučilo da će se izvršiti procjena usmeno putem razgovora (intervjua).

Razgovor ( intervju) za radno mjesto :

- učitelj/ica engleskog jezika, zamjena, na određeno vrijeme ( 40 sati tjednog radnog vremena) će se održati dana 15. 10. 2020. godine, s početkom u 8:15 h u sobi 44/ prizemlje

-učitelj/ica likovne kulture, na neodređeno nepuno radno vrijeme (10 sati tjednog radnog vremena), će se održati dana 16. 10. 2020. godine, s početkom u 10:00 h u sobi 44/prizemlje.

Članak 3.

Na usmenom razgovoru (intervju) Povjerenstvo utvrđuje:

Poznavanje propisa usko vezanih za rad učitelja u školi:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj:  87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19, 64/20),

2. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

 ( „Narodne novine, broj: 47/17, 41/19, 76/19),

3. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“, broj 67/14. i 81/15.),

4. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj:  112/10, 82/19),

5. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj: 34/14, 40/14, 103/14, 102/2019),

6. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera („Narodne novine“, broj: 94/15, 3/17),

7. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10),

8. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“, broj: 24/15),

9. Pravilnik o načinu postupanja odgojno­ ­obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima („Narodne novine“, broj: 132/13).

10. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ( „ Narodne novine“ broj: 51/2018),

te utvrđuje stručna zvanja, vještine, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi, dodatna znanja, edukacije, dosadašnje radno iskustvo, postignuća u radu.

Članak 4.

Minimalno trajanje usmenog razgovora (intervjua) po kandidatu do 15 minuta . Svaki član Povjerenstva  postavlja po tri pitanja iz područja provjere navedeno u ovoj Odluci i vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova. Bodovi dobiveni od svih članova Povjerenstva se na kraju razgovora zbrajaju. 

Članak 5.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru ( intervju), smatra se da je odustao od prijave na natječaj. 

Članak 6.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije početka razgovora ( intervjua).

Članak 7.

Razgovoru ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je  Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Članak 8.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru. Izvješće s rang listom o provedenom postupku Povjerenstvo je dužno dostaviti ravnatelju.

Članak 9.

Ravnatelj na temelju izvješća o provedenom postupku Povjerenstva predlaže najbolje rangiranog kandidata s liste Povjerenstva za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa.

Ako su dva ili više kandidata ostvarili najveći isti broj bodova, ravnatelj predlaže jednog od njih Školskom odboru.

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu danom objave na mrežnoj stranici Škole.

Predsjednica Povjerenstva:

Giovanna Kirinić   

_________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186    

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 112-07/20-01/08

URBROJ:251-169/20-01-4

Zagreb, 8. 10. 2020.                            

Na temelju članka 8., 9., 10. i 12.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi, a vezano uz raspisani natječaj od 22. 9. 2020. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ive Andrića za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

pomoćni/a kuhar/ica, zamjena, na određeno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena), Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata objavljuje :

ODLUKU

o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere

Članak 1.

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi, sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozivati na procjenu putem elektroničke pošte na adresu koja je dostavljena u prijavi na natječaj.

Članak 2.

Povjerenstvo je odlučilo da će se izvršiti procjena usmeno putem razgovora (intervjua).

Razgovor ( intervju) za radno mjesto:

– pomoćni/a kuhar/ica, zamjena, na određeno vrijeme ( 40 sati tjednog radnog vremena) će se održati dana 15. 10. 2020. godine, s početkom u 12:00 h u sobi 44/prizemlje.

Članak 3.

Na usmenom razgovoru (intervju) Povjerenstvo utvrđuje poznavanje poslova u kuhinji:

narudžba hrane, priprema hrane, priprema namirnica i njihovu toplinsku obradu, podjela hrane na pojedinačne obroke, priprema jelovnika, higijena i čistoća prostora i sredstva s kojim rade, briga o skladištenju nepotrošenih namirnica, kontrola zaliha, održavanje strojeva i uređaja u kuhinji te utvrđuje stručna zvanja, vještine, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi, dodatna znanja, edukacije, dosadašnje radno iskustvo, postignuća u radu.

Članak 4.

Minimalno trajanje usmenog razgovora (intervjua) po kandidatu do 15 minuta . Svaki član Povjerenstva  postavlja po tri pitanja iz područja provjere navedeno u ovoj Odluci i vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova. Bodovi dobiveni od svih članova Povjerenstva se na kraju razgovora zbrajaju. 

Članak 5.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru ( intervju), smatra se da je odustao od prijave na natječaj. 

Članak 6.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije početka razgovora ( intervjua).

Članak 7.

Razgovoru ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Članak 8.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru. Izvješće s rang listom o provedenom postupku Povjerenstvo je dužno dostaviti ravnatelju.

Članak 9.

Ravnatelj na temelju izvješća o provedenom postupku Povjerenstva predlaže najbolje rangiranog kandidata s liste Povjerenstva za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa.

Ako su dva ili više kandidata ostvarili najveći isti broj bodova, ravnatelj predlaže jednog od njih Školskom odboru.

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu danom objave na mrežnoj stranici Škole.

Predsjednica Povjerenstva:

Giovanna Kirinić

________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186    

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 112-07/20-01/08

URBROJ:251-169/20-01-3

Zagreb, 8. 10. 2020.

                            

Na temelju članka 8., 9., 10. i 12.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi, a vezano uz raspisani natječaj od 22. 9. 2020. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ive Andrića za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

voditelj/ica računovodstva, zamjena, na određeno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena), Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata objavljuje :

ODLUKU

o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere

Članak 1.

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi, sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozivati na procjenu putem elektroničke pošte na adresu koja je dostavljena u prijavi na natječaj.

Članak 2.

Povjerenstvo je odlučilo da će se izvršiti procjena usmeno putem razgovora (intervjua).

Razgovor ( intervju) za radno mjesto:

 – voditelj/ica računovodstva, zamjena, na određeno vrijeme ( 40 sati tjednog radnog vremena) će se održati dana 16. 10. 2020. godine, s početkom u 8:15 h u sobi 44/prizemlje.

Članak 3.

Na usmenom razgovoru (intervju) Povjerenstvo utvrđuje:

Poznavanje propisa usko vezanih za rad u školi:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj:  87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19, 64/20),

2. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ( „ Narodne novine“ broj: 51/2018),

3. Zakon o radu („ Narodne novine“ broj: 93/14.,127/17., 98/19),

4. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u Osnovnoj školi (NN 40/14),

5. Poznavanje proračunskog računovodstva- pravni izvor:

 • Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19,32/20)
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16,106/18,121/19),
 • Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15),
 • Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13,102/17, 01/20),
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19.),
 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20),
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15,87/16, 3/18, 126/19),
 • Pravilnik o proračunskom nadzoru (NN 71/13, 57/15),
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18),
 • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19),

te utvrđuje stručna zvanja, vještine, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi, dodatna znanja, edukacije, dosadašnje radno iskustvo, postignuća u radu.

Članak 4.

Minimalno trajanje usmenog razgovora (intervjua) po kandidatu do 15 minuta . Svaki član Povjerenstva  postavlja po tri pitanja iz područja provjere navedeno u ovoj Odluci i vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova. Bodovi dobiveni od svih članova Povjerenstva se na kraju razgovora zbrajaju. 

Članak 5.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru ( intervju), smatra se da je odustao od prijave na natječaj. 

Članak 6.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije početka razgovora ( intervjua).

Članak 7.

Razgovoru ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Članak 8.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru. Izvješće s rang listom o provedenom postupku Povjerenstvo je dužno dostaviti ravnatelju.

Članak 9.

Ravnatelj na temelju izvješća o provedenom postupku Povjerenstva predlaže najbolje rangiranog kandidata s liste Povjerenstva za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa.

Ako su dva ili više kandidata ostvarili najveći isti broj bodova, ravnatelj predlaže jednog od njih Školskom odboru.

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu danom objave na mrežnoj stranici Škole.

Predsjednica Povjerenstva:

Giovanna Kirinić

_________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

OIB 24061503881

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186     

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr

KLASA: 112-07/20-01/03

URBROJ: 251-169/20-01-6

Zagreb, 7. 10. 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) članka 6. i 7. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica Škole objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

Učitelj/ica matematike - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme (10 sati tjednog radnog vremena)

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Uvjeti:

uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidat  mora ispunjavati i posebne uvjete

sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 6/19 i 75/20.)

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz pisanu  i vlastoručno potpisanu  prijavu  na natječaj kandidati su  dužni  priložiti sljedeće priloge odnosno isprave:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17. i 98/19), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje

//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%

C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, dostupan na poveznici  http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/.

Škola će Odluka o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere objaviti na web stranici Škole, najkasnije tri dana  prije dana određenog za provjeru.

Kandidati se neće posebno pozivati.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka sukladno važećim propisima kojima je propisana  zaštita osobnih podataka, navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka i rezultata  natječaja.

Rok za podnošenje prijave kandidata na natječaj je osam ( 8) dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18,  s naznakom „ natječaj za učitelj/ica matematike.“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ne ulaze  na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Kandidati prijavljeni na natječaj biti će obaviješteni putem mrežne stranice  Škole sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića.

Natječaj traje od 7. 10. 2020. do 15. 10. 2020. godine.

Ravnateljica:

mr. Dubravka Miklec

_______________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

OIB 24061503881

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186     

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr

KLASA: 112-07/20-01/03

URBROJ: 251-169/20-01-5

Zagreb, 22. 9. 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) članka 6. i 10. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica Škole objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

Pomoćni/a  kuhar/ica - 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, zamjena (40 sati tjednog radnog vremena).

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Uvjeti:

uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidat  mora ispunjavati i  uvjet – završena

osnovna škola ili srednja stručna sprema i završen tečaj higijenskog minimuma.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz pisanu  i vlastoručno potpisanu  prijavu  na natječaj kandidati su  dužni  priložiti sljedeće priloge odnosno isprave:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17. i 98/19), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//

Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%

C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, dostupan na poveznici  http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/.

Škola će Odluku o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere objaviti na web stranici Škole, najkasnije tri dana  prije dana određenog za provjeru.

Kandidati se neće posebno pozivati.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka sukladno važećim propisima kojima je propisana  zaštita osobnih podataka, navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka i rezultata  natječaja.

Rok za podnošenje prijave kandidata na natječaj je osam ( 8) dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18,  s naznakom „ natječaj za pomoćni/a kuhar/ica.“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ne ulaze  na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Kandidati prijavljeni na natječaj biti će obaviješteni putem mrežne stranice  Škole sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića.

Natječaj traje od 22. 9. 2020. do 30. 9. 2020. godine.

Ravnateljica:

 mr. Dubravka Miklec

____________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

OIB 24061503881

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186     

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr

KLASA: 112-07/20-01/03

URBROJ: 251-169/20-01-4

Zagreb, 22. 9. 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) članka 6. i 9. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica Škole objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

Voditelj računovodstva - 1 izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, zamjena (40 sati tjednog radnog vremena) .

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Uvjeti:

uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidat  mora ispunjavati i uvjet

– završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno preddiplomski ili stručni studij 

ekonomije- računovodstveni ili financijski smjer za sve navedene  struke odnosno viša ili visoka

 stručna sprema ekonomske struke- računovodstvenog ili financijskog smjera  stečena prema

 ranijim propisima i godina dana radnog iskustva na poslovima  proračunskog računovodstva.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz pisanu  i vlastoručno potpisanu  prijavu  na natječaj kandidati su  dužni  priložiti sljedeće priloge odnosno isprave:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17. i 98/19), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//

Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%

C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, dostupan na poveznici  http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/.

Škola će Odluku o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere objaviti na web stranici Škole, najkasnije tri dana  prije dana određenog za provjeru.

Kandidati se neće posebno pozivati.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka sukladno važećim propisima kojima je propisana  zaštita osobnih podataka, navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka i rezultata  natječaja.

Rok za podnošenje prijave kandidata na natječaj je osam ( 8) dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18,  s naznakom „ natječaj za voditelj/ica računovodstva.“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ne ulaze  na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Kandidati prijavljeni na natječaj biti će obaviješteni putem mrežne stranice  Škole sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića.

Natječaj traje od 22. 9. 2020. do 30. 9. 2020. godine.

Ravnateljica:

mr. Dubravka Miklec

 

__________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

OIB 24061503881

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186     

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr

KLASA: 112-07/20-01/03

URBROJ: 251-169/20-01-2

Zagreb, 22. 9. 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) članka 6. i 7. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica Škole objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

 Učitelj/ica engleskog jezika - 1 izvršitelj/ica,  na određeno puno radno vrijeme, zamjena  (40 sati tjednog radnog vremena)

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Uvjeti:

uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidat  mora ispunjavati i posebne uvjete

sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 6/19.)

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz pisanu  i vlastoručno potpisanu  prijavu  na natječaj kandidati su  dužni  priložiti sljedeće priloge odnosno isprave:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17. i 98/19), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//

Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%

C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, dostupan na poveznici  http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/.

Škola će Odluku o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere objaviti na web stranici Škole, najkasnije tri dana  prije dana određenog za provjeru.

Kandidati se neće posebno pozivati.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka sukladno važećim propisima kojima je propisana  zaštita osobnih podataka, navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka i rezultata  natječaja.

Rok za podnošenje prijave kandidata na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18,  s naznakom „ natječaj za učitelj/ica engleskog jezika.“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ne ulaze  na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Kandidati prijavljeni na natječaj biti će obaviješteni putem mrežne stranice  Škole sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića.

Natječaj traje od 22. 9. 2020. do 30. 9. 2020. godine.

Ravnateljica:

mr. Dubravka Miklec

___________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

OIB 24061503881

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186     

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr

KLASA: 112-07/20-01/03

URBROJ: 251-169/20-01-3

Zagreb, 22. 9. 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) članka 6. i 7. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica Škole objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

Učitelj/ica likovne kulture - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme (10 sati tjednog radnog vremena)

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Uvjeti:

uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, kandidat  mora ispunjavati i posebne uvjete

sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 6/19.)

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz pisanu  i vlastoručno potpisanu  prijavu  na natječaj kandidati su  dužni  priložiti sljedeće priloge odnosno isprave:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17. i 98/19), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//

Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%

A1ljavanju.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, dostupan na poveznici  http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/.

Škola će Odluku o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere objaviti na web stranici Škole, najkasnije tri dana  prije dana određenog za provjeru.

Kandidati se neće posebno pozivati.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka sukladno važećim propisima kojima je propisana  zaštita osobnih podataka, navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka i rezultata  natječaja.

Rok za podnošenje prijave kandidata na natječaj je osam ( 8) dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18,  s naznakom „ natječaj za učitelj/ica likovne kulture.“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ne ulaze  na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Kandidati prijavljeni na natječaj biti će obaviješteni putem mrežne stranice  Škole sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića.

Natječaj traje od 22. 9. 2020. do 30. 9. 2020. godine.

Ravnateljica:

mr. Dubravka Miklec

_______________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

OIB 24061503881

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186     

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 112-07/20-01/10

URBROJ: 251-169/20-01-1  

Zagreb, 17. 3. 2020.

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelj/ica  razredne nastave u posebnom razrednom odjelu

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelj/ica  razredne nastave u posebnom razrednom odjelu objavljenom dana 13. 2. 2020. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Ive Andrića, dana, 17. 3. 2020. sklopljen ugovor o radu s Majom Bezik, magistra primarnog obrazovanja , koja  udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

Ravnateljica:

mr. Dubravka Miklec

_______________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186    

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 112-07/20-01/08

URBROJ:251-169/20-01-1

Zagreb, 4. 3. 2020.                           

Na temelju članka 8., 9., 10. i 12.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, a vezano uz raspisani natječaj od 13. 2. 2020. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ive Andrića za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

Učitelj/ica razredne nastave u posebnom razrednom odjelu, zamjena, na određeno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena), Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata objavljuje :

ODLUKU

o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere

Članak 1.

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, Milovana Kovačevića 18, sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozivati na procjenu putem elektroničke pošte na adresu koja je dostavljena u prijavi na natječaj.

Članak 2.

Povjerenstvo je odlučilo da će se izvršiti procjena usmeno putem razgovora (intervjua).

Razgovor ( intervju) za radno mjesto - učitelj/ica razredne nastave u posebnom razrednom odjelu, zamjena, na određeno vrijeme ( 40 sati tjednog radnog vremena) će se održati dana 10. 3. 2020. godine, s početkom u 8:00 h u sobi 75/ I kat.

Članak 3.

Na usmenom razgovoru (intervju) Povjerenstvo utvrđuje:

Poznavanje propisa usko vezanih za rad učitelja u školi:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj:  87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19),

2. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama ( „Narodne novine, broj: 47/17, 41/19, 76/19),

3. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“, broj 67/14. i 81/15.),

4. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj:  112/10, 82/19),

5. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj: 34/14, 40/14, 103/14, 102/2019),

6. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera („Narodne novine“, broj: 94/15,  3/17)

7. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10),

8. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika  s teškoćama u razvoju („Narodne novine“, broj: 24/15),

9. Pravilnik o načinu postupanja odgojno­ ­obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima („Narodne novine“, broj: 132/13).

10. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ( „ Narodne novine“ broj: 51/2018),

te utvrđuje stručna zvanja, vještine, interesi, motivacija kandidata za rad u Školi, dodatna znanja, edukacije, radno iskustvo, postignuća u radu.

Članak 4.

Minimalno trajanje usmenog razgovora (intervjua) po kandidatu do 15 minuta . Svaki član Povjerenstva  postavlja po tri pitanja iz područja provjere navedeno u ovoj Odluci i vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova. Bodovi dobiveni od svih članova Povjerenstva se na kraju razgovora zbrajaju. 

Članak 5.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru ( intervju), smatra se da je odustao od prijave na natječaj. 

Članak 6.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije početka razgovora ( intervjua).

Članak 7.

Razgovoru ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Članak 8.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru. Izvješće s rang listom o provedenom postupku Povjerenstvo je dužno dostaviti ravnatelju.

Članak 9.

Ravnatelj na temelju izvješća o provedenom postupku Povjerenstva predlaže najbolje rangiranog kandidata s liste Povjerenstva za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa.

Ako su dva ili više kandidata ostvarili najveći isti broj bodova, ravnatelj predlaže jednog od njih Školskom odboru.

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu danom objave na mrežnoj stranici Škole.

 

Predsjednica Povjerenstva

Marina Pavlić

__________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA  IVE ANDRIĆA

ZAGREB, MILOVANA KOVAČEVIĆA 18

KLASA: 112-07/20-01/03

URBROJ: 251-169/20-01-1

Zagreb, 13. 02. 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18. i 98/19) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica Škole objavljuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

Učitelj/ica razredne nastave u posebnom razrednom odjelu , zamjena - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme,  (40 sati tjednog radnog vremena)

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN. br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18. i 98/19) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 06/19.)

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa- na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja ) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati i uz prijavu priložiti: 

1. životopis

2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3. dokaz o državljanstvu

4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja

5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17. i 98/19), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%

A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%

20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, dostupan na poveznici  http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.                     

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18,  s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati prijavljeni na natječaj biti će obaviješteni putem mrežne stranice  Škole sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića.

Natječaj traje od 13. 2. 2020. do 21. 2. 2020. godine.

_____________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186        

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA:112-07/20-02/1

URBROJ: 251-169-20-1

Zagreb, 9. 1. 2020.                                                                                       

                  OBAVIJEST O REZULTATIMA  NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO            

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto:

- učitelj/ica njemačkog jezika, 1 izvršitelj,  na neodređeno  puno radno vrijeme

- stručni/a suradnik/ca knjižničar/ka, zamjena, 1 izvršitelj, na određeno nepuno vrijeme

 objavljenom dana 9. 12. 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, odlukom ravnateljice uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj 7. 1. 2020., sklopljen ugovor o radu s:

 • Lanom Pekarik, radno mjesto - učitelj/ica njemačkog jezika
 • Barbarom Marinović, radno mjesto - stručni/a suradnik/ca knjižničar/ka

 koje udovoljavaju uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

Ravnateljica škole:

mr. Dubravka Miklec

_____________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186        

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 112-07/19-02/44

URBROJ:251-169-19-1

Zagreb, 23. 12. 2019.                           

Na temelju članka 8., 9., 10. i 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, a vezano uz raspisani natječaj od 9. prosinca 2019. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ive Andrića za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

učitelj/ica njemačkog jezika - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, ( 40 sati tjednog radnog vremena)

stručni/a suradnik/ca knjižničar/ka, zamjena - 1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno vrijeme (20 sati tjednog radnog vremena), Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata objavljuje :

ODLUKU

o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere

Članak 1.

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, Milovana Kovačevića 18, sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu putem elektronske pošte na adresu koja je dostavljena u prijavi na natječaj.

Članak 2.

Povjerenstvo je odlučilo da će se izvršiti procjena usmeno putem razgovora (intervjua).

Razgovor ( intervju) za radno mjesto - učitelj/ica njemačkog jezika 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, ( 40 sati tjednog radnog vremena) će se održati dana 30. 12. 2019. godine s početkom u 8:30 h u sobi 75/1.kat.

Razgovor ( intervju) za radno mjesto - stručni/a suradnik/ca knjižničar/ka, zamjena - 1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno vrijeme, ( 20 sati tjednog radnog vremena) će se održati dana 30. 12. 2019. godine s početkom u 10:00 h u sobi 75/1.kat. .

Članak 3.

Na usmenom razgovoru ( intervju) Povjerenstvo utvrđuje:

Poznavanje propisa usko vezanih za rad učitelja u školi:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj:  87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.),

2. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama ( „Narodne novine, broj: 47/17, 41/19, 76/19),

3. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“, broj 67/14. i 81/15.),

4. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj:  112/10, 82/19),

5. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj: 34/14, 40/14, 103/14),

6. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera („Narodne novine“, broj: 94/15,  3/17)

7. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10),

8. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika  s teškoćama u razvoju („Narodne novine“, broj: 24/15),

9. Pravilnik o načinu postupanja odgojno­ ­obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima („Narodne novine“, broj: 132/13).

10. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ( „ Narodne novine“ broj: 51/2018),

te utvrđuje stručna zvanja, vještine, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi i u knjižnici, dodatna znanja, edukacije, radno iskustvo, postignuća u radu.

Članak 4.

Trajanje usmenog razgovora (intervjua) po kandidatu je do 15 minuta . Svaki član Povjerenstva  postavlja po tri pitanja iz područja provjere navedenog u ovoj Odluci i vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 10 bodova. Bodovi dobiveni od svih članova Povjerenstva se zbrajaju.  

Članak 5.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru ( intervju), smatra se da je odustao od prijave na natječaj.  

Članak 6.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije početka razgovora ( intervjua).

Članak 7.

Razgovoru ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Članak 8.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru. Izvješće s rang listom o provedenom postupku Povjerenstvo je dužno dostaviti ravnatelju.

Članak 9.

Ravnatelj na temelju izvješća o provedenom postupku Povjerenstva predlaže najbolje rangiranog kandidata s liste Povjerenstva za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa.

Ako su dva ili više kandidata ostvarili najveći isti broj bodova, ravnatelj predlaže jednog od njih Školskom odboru.

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu danom objave na mrežnoj stranici Škole.

Predsjednica Povjerenstva:

Tereza Maračić

___________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA  IVE ANDRIĆA

ZAGREB, MILOVANA KOVAČEVIĆA 18

KLASA: 112-07/19-02/41

URBROJ: 251-169-19-1

Zagreb, 9. 12. 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) članka 6. i 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica Škole objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

Stručni/a  suradnik/ca knjižničar/ka , zamjena - 1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno vrijeme,  (20 sati tjednog radnog vremena) .

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. br. 06/19.).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa- na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja ) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati i uz prijavu priložiti: 

1. životopis

2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3. dokaz o državljanstvu

4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o        odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja

5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%

A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%

20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, dostupan na poveznici  http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/.

Škola će Odluku o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere objaviti na web stranici Škole, najkasnije tri dana  prije dana određenog za provjeru.

Vrednovanje odnosno procjena kandidata provodi se iz područja propisi i primjena propisa usko vezanih za rad u Školi te stručna znanja, vještine, interesi, motivacija kandidata za rad u Školi (knjižnici) , dodatna znanja, edukacije, radno iskustvo, postignuća u radu.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijava na natječaj dostavlja se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18,  s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati prijavljeni na natječaj biti će obaviješteni putem mrežne stranice  Škole sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića.

Natječaj traje od 9. 12. 2019. do 17. 12. 2019. godine.

___________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA  IVE ANDRIĆA

ZAGREB, MILOVANA KOVAČEVIĆA 18

KLASA: 112-07/19-02/40

URBROJ: 251-169-19-1

Zagreb, 9. 12. 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) članka 6. i 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica Škole objavljuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

Učitelj/ica njemačkog jezika , - 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme,  (40 sati tjednog radnog vremena).

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. br. 06/19.).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa- na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja ) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati i uz prijavu priložiti: 

1. životopis

2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3. dokaz o državljanstvu

4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o        odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja

5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5% 

A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%

20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, dostupan na poveznici  http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/.

Škola će Odluku o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere objaviti na web stranici Škole, najkasnije tri dana  prije dana određenog za provjeru.

Vrednovanje odnosno procjena kandidata provodi se iz područja propisi i primjena propisa usko vezanih za rad učitelja u školi te stručna znanja, vještine, interesi, motivacija kandidata za rad u Školi , dodatna znanja, edukacije, radno iskustvo, postignuća u radu.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijava na natječaj dostavlja se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18,  s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati prijavljeni na natječaj biti će obaviješteni putem mrežne stranice  Škole sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića.

Natječaj traje od 9. 12. 2019. do 17. 12. 2019. godine.

_____________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186    

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 112-07/19-02/38

URBROJ: 251-169-19-1

Zagreb, 6. 12. 2019. godine

Na temelju članak 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i članka 57. Statuta Osnovne škole Ive Andrića, ravnateljica Osnovne škole Ive Andrića , donosi

ODLUKU

 O NE IZBORU KANDIDATA PO NATJEČAJU

ZA RADNO MJESTO  UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE

1. Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i članka 57. Statuta Osnovne škole Ive Andrića, ravnateljica je uz suglasnost Školskog odbora donijela Odluku o ne izboru kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto učitelj/ica likovne kulture, na neodređeno nepuno vrijeme ( 10 sati tjednog radnog vremena.

2. Natječaj je objavljen dana 7. 11. 2019.  godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

3. Na sjednici Školskog odbora od 5. 12. 2019., ravnateljica nije predlažila kandidata po natječaju za radno mjesto učitelj/ica likovne kulture te donosi odluku o ne izboru kandidata po natječaju za radno mjesto učitelj/ica likovne kulture.

4. Temeljem Odluke o neizboru ravnateljica je odlučila da se natječaj za radno mjesto učitelj/ica likovne kulture neće ponoviti.

5. Ova Odluka dostaviti će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Iz utvrđenih razloga ravnateljica nije predložila niti jednog kandidata. Na prijedlog ravnateljice, Školski odbor je donio odluku da se natječaj  neće ponoviti.

Ravnateljica škole:

mr. Dubravka Miklec

____________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186        

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA:112-07/19-02/39

URBROJ: 251-169-19-1

Zagreb, 6. 12. 2019.

                                                                                        

OBAVIJEST O REZULTATIMA  NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO

 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto:

 • učitelj/ica hrvatskog jezika, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, ( 40 sati tjednog radnog vremena),
 • tajnik/ca škole, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, ( 40 sati tjednog radnog vremena),

objavljenog dana 7. 11. 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama oglasnoj ploči Škole, odlukom ravnateljice uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj 5. 12. 2019., sklopljen ugovor o radu s:

 • Katarinom Brković Savić , učitelj/ica hrvatskog jezika
 • Danijelom Čaljkušić, tajnik/ca škole

koje udovoljavaju uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.                                  

Ravnateljica škole:

mr. Dubravka Miklec

_____________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186        

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.h

KLASA: 112-07/19-02/36

URBROJ:251-169-19-1

Zagreb, 29. 11. 2019.

Na temelju članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, a vezano uz raspisani natječaj ( KLASA:112-07/19-02/23;URBROJ:251-169-19-1) objavljenog  dana 7. 11. 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ive Andrića za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelj/ica likovne kulture na neodređeno nepuno radno vrijeme (10 sati tjednog radnog vremena), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje:

REZULTAT PISANE PROVJERE

REDNI

BROJ

KANDIDAT

 

BROJ BODOVA U POSTOTKU

1.

lord323

 

43%

Sukladno čl. 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, kandidat/kandidatkinja nije ostvarila 60 % bodova na pisanoj provjeri te nije ostvarila pravo pristupa na intervju.

Predsjednica Povjerenstva:

Giovanna Kirinić

____________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186        

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.h

KLASA: 112-07/19-02/35

URBROJ:251-169-19-1

Zagreb, 29. 11. 2019.

Na temelju članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, a vezano uz raspisani natječaj ( KLASA: 112-07/19-02/24; URBROJ: 251-169-19-1) objavljenog  dana 7. 11. 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ive Andrića za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu tajnika/ce škole na neodređeno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje:

REZULTATE PISANE PROVJERE I POZIV KANDIDATIMA

NA RAZGOVOR (INTERVJU)

REDNI

BROJ

KANDIDAT

 

BROJ BODOVA U POSTOTKU

1.

HAPPINESS333

82%

2.

SUNCE248

34%

3.

LEO321

30%

Sukladno članku 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, poziva se kandidat/kandidatkinja s ostvarenih 82% bodova na razgovor (intervju) koji će se održati dana 3. 12. 2019. godine s početkom u 8:00 sati u sobi  75/I. kat.

 

Predsjednica Povjerenstva:                                                                                                       

Giovanna Kirinić

_________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186        

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.h

KLASA: 112-07/19-02/34

URBROJ:251-169-19-1

Zagreb, 29. 11. 2019.

Na temelju članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, a vezano uz raspisani natječaj ( KLASA:112-07/19-02/23;URBROJ:251-169-19-1) objavljenog  dana 7. 11. 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ive Andrića za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelj/ica hrvatskog jezika na neodređeno radno vrijeme (40 sati tjednog radnog vremena), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje:

REZULTATE PISANE PROVJERE I POZIV KANDIDATIMA

NA RAZGOVOR (INTERVJU)

REDNI

BROJ

KANDIDAT

 

BROJ BODOVA U POSTOTKU

1.

DESETLJEĆE137

80%

2.

DJECA123

43%

3.

NADA123

33%

4.

RIA227

33%

5.

BUBA712

23%

6.

RITA126

17%

 

Sukladno članku 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, poziva se kandidat/kandidatkinja s ostvarenih 80% bodova na razgovor (intervju) koji će se održati dana 3. 12. 2019. godine s početkom u 10:00 sati u sobi  75 /I. kat.

Predsjednica Povjerenstva:

Željka Drniković

____________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186    

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 112-07/19-02/30

URBROJ:251-169-19-1

Zagreb, 26. 11. 2019.

Na temelju članka 105. st. 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i članka  8., 9., 10. 11 i 12.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata donosi:

ODLUKU

o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere

 

Članak 1.

Procjena i vrednovanje kandidata pod točkom b., odnosno kandidati sa VŠS koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja za radno mjesto tajnik/ca škole, 1 izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme ( 40 sati tjednog radnog vremena), objavljenog  dana 7. 11. 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Ive Andrića, provest će se iz utvrđenih razloga i u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.

Članak 2.

Povjerenstvo je odlučilo da će se izvršiti procjena u obliku pisane provjere i usmeno putem razgovora, intervjua. Pisana provjera za radno mjesto tajnik/ca škole - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, ( 40 sati tjednog radnog vremena) će se održati dana 29. 11. 2019. godine, u učionici broj 10 u prizemlju škole s početkom u 8:00 h.

Pisana provjera će trajati 60 minuta.

Članak 3.

Nakon obavljene pisane provjere članovi Povjerenstva će ispraviti pisani uradak i vrednovati  kandidate prema broju ostvarenih bodova isti dan nakon testiranja.

Članak 4.

Kandidat će zadovoljiti na pisanoj provjeri ako ostvari najmanje 60% od ukupnog broja bodova.

Članak 5.

Kandidat koji ne zadovolji na pisanoj provjeri, neće ostvariti pravo na pristup razgovoru ( intervju).

 Članak 6.

Kandidat koji ne pristupi najavljenoj pisanoj provjeri više se neće smatrati kandidatom.

Članak 7.

Rezultat pisane provjere i poziv kandidatima na razgovor (intervju) objavit će Povjerenstvo na web stranici Škole u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Članak 8.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije početka pisane provjere.

Članak 9.

Pisanoj provjeri ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet.

Članak 10.

Na pisanoj provjeri  Povjerenstvo utvrđuje:

Poznavanje i primjenu propisa u osnovnoj školi kako slijedi:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj:  87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.),

2. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama ( „Narodne novine, broj: 47/17, 41/19, 76/19),

3. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“, broj 67/14. i 81/15.),

4. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj:  112/10, 82/19),

5. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj: 34/14, 40/14, 103/14),

6. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera („Narodne novine“, broj: 94/15,  3/17)

7. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10),

8. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika  s teškoćama u razvoju („Narodne novine“, broj: 24/15),

9. Pravilnik o načinu postupanja odgojno­ ­obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima („Narodne novine“, broj: 132/13).

10. Zakon o radu ( „ Narodne novine“,  broj:  93/14, 127/17),

11. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ( „ Narodne novine“ broj: 51/2018),

12. Uredba o uredskom poslovanju („ Narodne novine“ broj: 7/09)

13. Statut škole

Članak 11.

Ova odluka stupa na snagu danom objave na mrežnoj stranici Škole.

 

Predsjednica Povjerenstva:

Giovanna Kirinić

_____________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186        

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 112-07/19-02/28

URBROJ:251-169-19-1

Zagreb, 25. 11. 2019.                            

Na temelju članka 8., 9., 10. i 11. i 12.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, a vezano uz raspisani natječaj od 7. studenoga 2019. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ive Andrića za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

Učitelj/ica likovne kulture  - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno vrijeme, ( 10 sati tjednog radnog vremena), Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata objavljuje :

ODLUKU

o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere

Članak 1.

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, Milovana Kovačevića 18, sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će  pozvati na procjenu putem elektronske pošte na adresu koja je dostavljena u prijavi na natječaj.

Članak 2.

Povjerenstvo je odlučilo da će se izvršiti procjena u obliku pisane provjere i usmeno putem intervjua.

Pisana provjera za radno mjesto učitelj/ica likovne kulture - 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno vrijeme, (10 sati tjednog radnog vremena) će se održati dana 28. 11. 2019. godine, u učionici broj 10 u prizemlju škole s početkom u 8:00 h.

Pisana provjera će trajati 60 minuta.

Članak 3.

Nakon obavljene pisane provjere članovi Povjerenstva će ispraviti pisani uradak i vrednovati  kandidate prema broju ostvarenih bodova isti dan nakon testiranja.

Članak 4.

Kandidat će zadovoljiti na pisanoj provjeri ako ostvari najmanje 60% od ukupnog broja bodova.

Članak 5.

Kandidat koji ne zadovolji na pisanoj provjeri, neće ostvariti pravo na pristup razgovoru ( intervju).

 Članak 6.

Kandidat koji ne pristupi najavljenoj pisanoj provjeri više se neće smatrati kandidatom.

Članak 7.

Rezultat pisane provjere i poziv kandidatima na razgovor (intervju) objavit će Povjerenstvo na web stranici Škole u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Članak 8.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije početka pisane provjere.

Članak 9.

Pisanoj provjeri ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet.

Članak 10.

Na pisanoj provjeri  Povjerenstvo utvrđuje:

Poznavanje i primjenu propisa usko vezanih za rad učitelja u Školi kako slijedi:

1. Grgurić, Nada; Jakubin, Marijan Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje,  Educa, Zagreb1996.

2. Karlavaris, Bogomil Matodika likovnog odgoja 2, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1988.

3. Kurikulum nastavnog predmeta likovna kultura

4. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i

srednjoj školi NN 112/2010 , 82/2019

5. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.),

6. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama ( „Narodne novine, broj: 47/17, 41/19, 76/19),

7. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“, broj 67/14. i 81/15.),

8. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj: 34/14, 40/14, 103/14),

9. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera („Narodne novine“, broj: 94/15,  3/17)

10. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika  s teškoćama u razvoju („Narodne novine“, broj: 24/15).  

11. Pravilnik o načinu postupanja odgojno­ ­obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima („Narodne novine“, broj: 132/13).

12. Statut škole

Članak 11.

Ova odluka stupa na snagu danom objave na mrežnoj stranici Škole.

 

Predsjednik Povjerenstva:

Giovanna Kirinić

___________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186        

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 112-07/19-02/27

URBROJ:251-169-19-1

Zagreb, 25. 11. 2019.                           

Na temelju članka 8., 9., 10. i 11. i 12.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, a vezano uz raspisani natječaj od 7. studenoga 2019. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ive Andrića za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

Učitelj/ica hrvatskog jezika - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, ( 40 sati tjednog radnog vremena), Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata objavljuje :

ODLUKU

o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere

Članak 1.

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, Milovana Kovačevića 18, sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će  pozvati na procjenu putem elektronske pošte na adresu koja je dostavljena u prijavi na natječaj.

Članak 2.

Povjerenstvo je odlučilo da će se izvršiti procjena u obliku pisane provjere i usmeno putem intervjua.

Pisana provjera za radno mjesto učitelj/ica hrvatskog jezika - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, ( 40 sati tjednog radnog vremena)  će se održati dana 28. 11. 2019. godine, u učionici broj 10 u prizemlju škole s početkom u 11:30 h.

Pisana provjera će trajati 60 minuta.

Članak 3.

Nakon obavljene pisane provjere članovi Povjerenstva će ispraviti pisani uradak i vrednovati  kandidate prema broju ostvarenih bodova isti dan nakon testiranja.

Članak 4.

Kandidat će zadovoljiti na pisanoj provjeri ako ostvari najmanje 60% od ukupnog broja bodova.

Članak 5.

Kandidat koji ne zadovolji na pisanoj provjeri, neće ostvariti pravo na pristup razgovoru ( intervju).

 Članak 6.

Kandidat koji ne pristupi najavljenoj pisanoj provjeri više se neće smatrati kandidatom.

Članak 7.

Rezultat pisane provjere i poziv kandidatima na razgovor (intervju) objavit će Povjerenstvo na web stranici Škole u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Članak 8.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije početka pisane provjere.

Članak 9.

Pisanoj provjeri ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet.

Članak 10.

Na pisanoj provjeri  Povjerenstvo utvrđuje:

Poznavanje i primjenu propisa usko vezanih za rad učitelja u Školi kako slijedi:

1. Gramatika hrvatskoga jezika, Stjepko Težak, Stjepan Babić, ŠK, 2003.

2. Metodika književnog odgoja, Dragutin Rosandić, ŠK, 2009.

3. Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika, Stjepko Težak, ŠK. 1996.

4. Hrvatski pravopis, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013.

5. Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za osnovne škole i

gimnazije u Republici Hrvatskoj - NN 10/2019

6. Kurikulumi međupredmetnih tema

7. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i

srednjoj školi NN 112/2010 , 82/2019

8. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.),

9. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama ( „Narodne novine, broj: 47/17, 41/19, 76/19),

10. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“, broj 67/14. i 81/15.),

11. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj: 34/14, 40/14, 103/14),

12. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera („Narodne novine“, broj: 94/15,  3/17)

13. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika  s teškoćama u razvoju („Narodne novine“, broj: 24/15).  

14. Pravilnik o načinu postupanja odgojno­ ­obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima („Narodne novine“, broj: 132/13).

15. Statut škole

Članak 11.

Ova odluka stupa na snagu danom objave na mrežnoj stranici Škole.

Predsjednik Povjerenstva:

Željka Drniković

______________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186        

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 112-07/19-02/25

URBROJ:251-169-19-1

Zagreb, 19. 11. 2019.                           

Na temelju članka 8., 9., 10. i 11. i 12.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, a vezano uz raspisani natječaj od 7. studenoga 2019. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ive Andrića za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

Tajnik/tajnica škole - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, ( 40 sati tjednog radnog vremena), Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata objavljuje :

ODLUKU

o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere

Članak 1.

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, Milovana Kovačevića 18, sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će  pozvati na procjenu putem elektronske pošte na adresu koja je dostavljena u prijavi na natječaj.

Članak 2.

Povjerenstvo je odlučilo da će se izvršiti procjena u obliku pisane provjere i usmeno putem intervjua.

Pisana provjera za radno mjesto tajnik/tajnica škole - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, ( 40 sati tjednog radnog vremena)  će se održati dana 22. 11. 2019. godine, u učionici broj 10 u prizemlju škole s početkom u 8:30 h.

Pisana provjera će trajati 60 minuta.

Članak 3.

Nakon obavljene pisane provjere članovi Povjerenstva će ispraviti pisani uradak i vrednovati  kandidate prema broju ostvarenih bodova isti dan nakon testiranja.

Članak 4.

Kandidat će zadovoljiti na pisanoj provjeri ako ostvari najmanje 60% od ukupnog broja bodova.

Članak 5.

Kandidat koji ne zadovolji na pisanoj provjeri, neće ostvariti pravo na pristup razgovoru ( intervju).

 Članak 6.

Kandidat koji ne pristupi najavljenoj pisanoj provjeri više se neće smatrati kandidatom.

Članak 7.

Rezultat pisane provjere i poziv kandidatima na razgovor (intervju) objavit će Povjerenstvo na web stranici Škole u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Članak 8.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije početka pisane provjere.

Članak 9.

Pisanoj provjeri ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet.

Članak 10.

Na pisanoj provjeri  Povjerenstvo utvrđuje:

Poznavanje i primjenu propisa za tajnika u osnovnoj školi kako slijedi:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj:  87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.),

2. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama ( „Narodne novine, broj: 47/17, 41/19, 76/19),

3. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“, broj 67/14. i 81/15.),

4. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj:  112/10, 82/19),

5. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj: 34/14, 40/14, 103/14),

6. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera („Narodne novine“, broj: 94/15,  3/17)

7. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10),

8. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika  s teškoćama u razvoju („Narodne novine“, broj: 24/15),

9. Pravilnik o načinu postupanja odgojno­ ­obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima („Narodne novine“, broj: 132/13).

10. Zakon o radu ( „ Narodne novine“,  broj:  93/14, 127/17),

11. Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ( „ Narodne novine“ broj: 51/2018),

12. Uredba o uredskom poslovanju („ Narodne novine“ broj: 7/09)

13. Statut škole

Članak 11.

Ova odluka stupa na snagu danom objave na mrežnoj stranici Škole.

 

Predsjednik Povjerenstva:

Giovanna Kirinić

__________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA  IVE ANDRIĆA

ZAGREB, MILOVANA KOVAČEVIĆA 18

KLASA: 112-07/19-02/23

URBROJ: 251-169-19-1

Zagreb, 7. 11. 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) članka 6. i 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica Škole objavljuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

1. Učitelj/ica hrvatskog jezika - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme,  (40 sati tjednog radnog vremena) – uz uvjet probnog rada u trajanju do 6 mjeseci.

2. Učitelj/ica likovne kulture - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme,   (10 sati tjednog radnog vremena) – uz uvjet probnog rada u trajanju do 6 mjeseci.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 06/19.)

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa- na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja ) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati i uz prijavu priložiti: 

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%

A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%

20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, dostupan na poveznici  http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/.

Škola će Odluka o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere objaviti na web stranici Škole, najkasnije tri dana  prije dana određenog za provjeru.

Vrednovanje odnosno procjena kandidata provodi se iz područja propisi- usko vezani za rad učitelja u Školi, stručna znanja, vještine, interesi, motivacija kandidata za rad u Školi , dodatna znanja, edukacije, radno iskustvo, postignuća u radu.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovne škole Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18,  s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ne ulaze  na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Kandidati prijavljeni na natječaj biti će obaviješteni putem mrežne stranice  Škole sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića.

Natječaj traje od 7. 11. 2019. do 15. 11. 2019. godine.

Ravnateljica:

mr. Dubraka Miklec

_______________________________________________________________________

 OSNOVNA ŠKOLA  IVE ANDRIĆA

ZAGREB, MILOVANA KOVAČEVIĆA 18

KLASA: 112-07/19-02/24

URBROJ: 251-169-19-1

Zagreb, 7. 11. 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) članka 6. i  8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica Škole objavljuje:

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

1. Tajnik/ca škole - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme,  (40 sati tjednog radnog vremena)

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

- opći uvjeti sukladno općim propisima o radu

- posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN

  br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.,

  7/17., 68/18.) .

 

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa- na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja ) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati i uz prijavu priložiti: 

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%

A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%

0pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, dostupan na poveznici  http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/.

Škola će Odluka o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere objaviti na web stranici Škole, najkasnije tri dana  prije dana određenog za provjeru.

Vrednovanje odnosno procjena kandidata provodi se iz područja propisi i primjena propisa za tajnika, stručna znanja, vještine, interesi, motivacija kandidata za rad u Školi , dodatna znanja, edukacije, radno iskustvo, postignuća u radu.

Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovne škole Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18,  s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ne ulaze  na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima istog.

Kandidati prijavljeni na natječaj biti će obaviješteni putem mrežne stranice  Škole sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića.

Natječaj traje od 7. 11. 2019. do 15. 11. 2019. godine.

Ravnateljica:

mr. Dubraka Miklec

________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186        

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

 

KLASA:112-07/19-02/21

URBROJ: 251-169-19-1

Zagreb, 5. 11. 2019.

                                                                                            

                  OBAVIJEST O REZULTATIMA  NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto:

učitelj/ica razredne nastave u posebnom razrednom odjelu,  zamjena - 1 izvršitelj,  na određeno vrijeme ( 40 sati tjednog radnog vremena),

učitelj/ica njemačkog jezika, zamjena - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, ( 40 sati  tjednog radnog vremena ),

učitelj/ica razredne nastave u programu produženog boravka - 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, ( 40 sati tjednog radnog vremena),

učitelj/ica razredne nastave u programu produženog boravka -3 izvršitelja, na određeno vrijeme, zamjena  ( 40 sati tjednog radnog vremena )

objavljenom dana 21. 10. 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, odlukom ravnateljice uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj 4. 11. 2019., sklopljen ugovor o radu sa:

 • Majom Mlinarek , učitelj/ica razredne nastave u posebnom razrednom odjelu
 • Anom Horvatin, učitelj/ica njemačkog jezika
 • Mateom Hodak Dujić, učitelj/ica razredne nastave u programu produženog boravka - na neodređeno vrijeme
 • Kristinom Lepur, Mirnom Ivić i Miom Novak, učitelj/ica razredne nastave u programu produženog boravka, na određeno vrijeme

 koje udovoljavaju uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

Ravnateljica škole:

mr. Dubravka Miklec                       

_______________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186        

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 112-07/19-02/14

URBROJ:251-169-19-1

Zagreb, 31. 10. 2019.                            

Na temelju članka 8., 9., 10. i 12.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, a vezano uz raspisani natječaj od 21. listopada 2019. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ive Andrića za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

učitelj/ica razredne nastave u posebnom razrednom odjelu,  zamjena - 1 izvršitelj,  na određeno vrijeme ( 40 sati tjednog radnog vremena),

učitelj/ica njemačkog jezika, zamjena - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, ( 40 sati  tjednog radnog vremena ),

učitelj/ica razredne nastave u programu produženog boravka - 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, ( 40 sati tjednog radnog vremena),

učitelj/ica razredne nastave u programu produženog boravka -3 izvršitelja, na određeno vrijeme, zamjena  ( 40 sati tjednog radnog vremena ), Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata objavljuje

ODLUKU

o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju provjere

Članak 1.

Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, Milovana Kovačevića 18, u uredu ravnateljice ( soba 75/ I kat), usmeno putem intervjua dana 4. studenog 2019. godine u vremenskom razdoblju od 8:00- 14:00h, će se obaviti razgovor s kandidatima koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja kako slijedi:

 od 8:00 –8:30 za radno mjesto:

učitelj/ica razredne nastave u posebnom razrednom odjelu,  zamjena - 1 izvršitelj,  na određeno vrijeme ( 40 sati tjednog radnog vremena),

učitelj/ica njemačkog jezika, zamjena - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, ( 40 sati  tjednog radnog vremena )

 

od 8:30- 14:00 za radno mjesto :

učitelj/ica razredne nastave u programu produženog boravka - 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, ( 40 sati tjednog radnog vremena),

učitelj/ica razredne nastave u programu produženog boravka -3 izvršitelja, na određeno vrijeme, zamjena  ( 40 sati tjednog radnog vremena )

Članak 2.

Na usmenom razgovoru ( intervjuu) Povjerenstvo utvrđuje:

-stručna znanja, vještine, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi, edukacije, dosadašnje radno iskustvo, postignuća u radu

-procjenjuje dodatna znanja odnosno poznavanje pravnih propisa usko vezanih za rad učitelja u osnovnoj školi:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.),

2. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama ( „Narodne novine, broj: 47/17, 41/19, 76/19),

3. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“, broj 67/14. i 81/15.),

4. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj:  112/10, 82/19),

5. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj: 34/14, 40/14, 103/14),

6. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera („Narodne novine“, broj: 94/15,  3/17)

7. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10),

8. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika  s teškoćama u razvoju („Narodne novine“, broj: 24/15).  

9. Pravilnik o načinu postupanja odgojno­ ­obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima („Narodne novine“, broj: 132/13).

Članak 3.

Maksimalno trajanje usmenog razgovora ( intervjua) po kandidatu do 15 minuta. Svaki član Povjerenstva postavlja po tri pitanja iz područja provjere navedeno u ovoj odluci i vrednuje rezultat razgovora intervjua, bodovima od 0 do 10 bodova.

Članak 4.

Kandidati koji su ispunili formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor putem elektroničke pošte.

Članak 5.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. 

Članak 6.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije početka razgovora.

Članak 7.

Razgovoru  ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Članak 8.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru. Izvješće s rang listom o provedenom postupku Povjerenstvo je dužno dostaviti ravnatelju.

Članak 9.

Ravnatelj na temelju izvješća o provedenom postupku Povjerenstva predlaže najbolje rangiranog kandidata s liste Povjerenstva za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa.

Ako su dva ili više kandidata ostvarili najveći isti broj bodova, ravnatelj predlaže jednog od njih Školskom odboru.

Ako dva ili više najbolje rangirana kandidata ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ravnatelj predlaže Školskom odboru jednog od tih kandidata.

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu danom objave na mrežnoj stranici Škole.

 

Predsjednik Povjerenstva:

mr. Dubravka Miklec

 

 

 

 

________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186        

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA:112-07/19-02/12

URBROJ: 251-169-19-1

Zagreb, 23. 10. 2019.

                                                                                              

                  OBAVIJEST O REZULTATIMA  NATJEČAJA                  

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto spremač/ica i domar/ka, na određeno  puno radno vrijeme (zamjena), objavljenom dana 7. 10. 2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, odlukom ravnateljice uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj 21. 10. 2019., sklopljen ugovor o radu sa:

 • Renatom Horvatinović, radno mjesto spremač/ica
 • Darkom Markesina, radno mjesto domar/ka

 koji udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 _______________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186        

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

Zagreb, 21. 10. 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica Škole objavljuje:
 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto


Učitelj/ica matematike u posebnom razrednom odjelu - 1 izvršitelj, na neodređeno, nepuno radno vrijeme,  (9 sati tjednog radnog vremena) - uz uvjet probnog rada u trajanju do 6 mjeseci.
Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Uvjeti:
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 06/19.)

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa- na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja ) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati i uz prijavu priložiti: 
1. životopis
2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
3. dokaz o državljanstvu
4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%

A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%

20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, dostupan na poveznici  http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/ u rubrici Dokumenti i pravilnici.
Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovne škole Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18,  s naznakom „za natječaj“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati prijavljeni na natječaj biti će obaviješteni putem mrežne stranice  Škole sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića.

Natječaj traje od 21. 10. 2019. do 29. 10. 2019. godine.

________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186        

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

Zagreb, 21. 10. 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica Škole objavljuje:
 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto


Učitelj/ica razredne nastave u programu produženog boravku - 3 izvršitelja, na određeno vrijeme, zamjena  (40 sati tjednog radnog vremena) - uz uvjet probnog rada u trajanju do 6 mjeseci.
Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Uvjeti:
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 06/19.)

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa- na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja ) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati i uz prijavu priložiti: 
1. životopis
2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
3. dokaz o državljanstvu
4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%

A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%

20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, dostupan na poveznici  http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/ u rubrici Dokumenti i pravilnici.
Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovne škole Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18,  s naznakom „za natječaj“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati prijavljeni na natječaj biti će obaviješteni putem mrežne stranice  Škole sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića.

Natječaj traje od 21. 10. 2019. do 29. 10. 2019. godine.

__________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186        

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

Zagreb, 21. 10. 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica Škole objavljuje:
 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto


Učitelj/ica razredne nastave u posebnom razrednom odjelu, zamjena - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme,  (40 sati tjednog radnog vremena) - uz uvjet probnog rada u trajanju do 6 mjeseci.
Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Uvjeti:
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 06/19.)

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa- na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja ) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati i uz prijavu priložiti: 
1. životopis
2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
3. dokaz o državljanstvu
4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%

A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%

20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, dostupan na poveznici  http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/ u rubrici Dokumenti i pravilnici.
Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovne škole Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18,  s naznakom „za natječaj“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati prijavljeni na natječaj biti će obaviješteni putem mrežne stranice  Škole sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića.

Natječaj traje od 21. 10. 2019. do 29. 10. 2019. godine.

_______________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186        

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

Zagreb, 21. 10. 2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica Škole objavljuje:
 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto


Učitelj/ica njemačkog jezika, zamjena - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme,  (40 sati tjednog radnog vremena) - uz uvjet probnog rada u trajanju do 6 mjeseci.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Uvjeti:
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 06/19.)

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa- na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja ) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati i uz prijavu priložiti: 
1. životopis
2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
3. dokaz o državljanstvu
4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5% A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti% 20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, dostupan na poveznici  http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/ u rubrici Dokumenti i pravilnici.
Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovne škole Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18,  s naznakom „za natječaj“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati prijavljeni na natječaj biti će obaviješteni putem mrežne stranice  Škole sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića.

Natječaj traje od 21. 10. 2019. do 29. 10. 2019. godine.

_________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186        

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

Zagreb, 21. 10. 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića (u daljnjem tekstu: Pravilnik)  ravnateljica Škole objavljuje:
 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto


Učitelj/ica razredne nastave u programu produženog boravku - 1 izvršitelja, na neodređeno vrijeme, (40 sati tjednog radnog vremena) - uz uvjet probnog rada u trajanju do 6 mjeseci.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Uvjeti:
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 06/19.)

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa- na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja ) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati i uz prijavu priložiti: 
1. životopis
2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
3. dokaz o državljanstvu
4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja
5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%

A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%

20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića, dostupan na poveznici  http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/ u rubrici Dokumenti i pravilnici.
Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovne škole Ive Andrića, Zagreb, Milovana Kovačevića 18,  s naznakom „za natječaj“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati prijavljeni na natječaj biti će obaviješteni putem mrežne stranice  Škole sukladno članku 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića.

Natječaj traje od 21. 10. 2019. do 29. 10. 2019. godine.

______________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186        

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 112-07/19-02/1

URBROJ:251-169-19-1

Zagreb, 7. 10. 2019.

 

Na temelju odredbi  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17., 68/18.), odredbi Pravilnika o radu Osnovne škole Ive Andrića, odredbi  Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno – tehničkim i pomoćnim poslovima  koji se obavljaju u Osnovnoj školi ( NN 40/2014) i odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Ive Andrića, ravnateljica škole objavljuje :

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

1.SPREMAČ/ SPREMAČICA -1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme- ZAMJENA  ( 40 sati tjedno).

Uvjeti :

 -završena osnovna škola

 -probni rad : 1 mjesec

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati (u prijavi navesti: osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje) te uz prijavu priložiti: 

 

1. životopis

2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3. dokaz o državljanstvu

4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja /ne starije od dana raspisivanja natječaja

5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Podnošenjem  prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu  Osnovnoj školi Ive Andrića  da može  prikupljati i obrađivati osobne  podatke kandidata  iz natječajne dokumentacije   u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama  Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.).

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%

A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%

20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića koji je dostupan na poveznici http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/.
S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu provest će se vrednovanje kandidata u skladu s Pravilnikom.
Na mrežnoj stranici OŠ Ive Andrića tri dana prije održavanja vrednovanja biti će objavljeno područje provjere za pripremu kandidata za procjenu i na koji način će se provesti vrednovanje; te vrijeme, mjesto i način održavanja procjene. Kandidati se neće posebno pozivati na procjenu. Ako kandidat/kinja ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenih zakonskim propisima, Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

 

Način i postupak odabira kandidata na natječaju propisan je Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića  koji je dostupan na poveznici http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/a je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

 

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom  prijavljenim  na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom  natječaja.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

 

Kandidat/kinja prijavljen/a na natječaj bit će obaviješten/a putem mrežne stranice škole http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/ najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 15. stavku 4. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu: 

 

OSNOVNA ŠKOLA  IVE ANDRIĆA

MILOVANA KOVAČEVIĆA 18

10 000 ZAGREB

- sa naznakom: „za natječaj / ne otvaraj

______________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186        

E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr          

KLASA: 112-07/19-02/2

URBROJ:251-169-19-1

Zagreb, 7. 10. 2019.

 

Na temelju odredbi  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17., 68/18.), odredbi Pravilnika o radu Osnovne škole Ive Andrića, odredbi  Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno – tehničkim i pomoćnim poslovima  koji se obavljaju u Osnovnoj školi ( NN 40/2014) i odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Ive Andrića, ravnateljica škole objavljuje :

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

 1. DOMAR/KA -1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme- ZAMJENA  ( 40 sati tjedno).

 Uvjeti :

  -završena srednja škola

 -potrebno poznavanje osnova informatike

 -položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja u skladu s čl. 45. st. 1. i 2. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN br. 88/14, 20/15).

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati (u prijavi navesti: osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje) te uz prijavu priložiti: 

1. životopis

2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3. dokaz o državljanstvu

4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja /ne starije od dana raspisivanja natječaja

5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Izabrani kandidat/kandidatkinja bit će naknadno upućen/a od strane poslodavca na liječnički pregled radi stjecanja uvjerenja o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada.

Podnošenjem  prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu  Osnovnoj školi Ive Andrića  da može  prikupljati i obrađivati osobne  podatke kandidata  iz natječajne dokumentacije   u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama  Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.).

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%

A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%

20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića koji je dostupan na poveznici http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/.
S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu provest će se vrednovanje kandidata u skladu s Pravilnikom.
Na mrežnoj stranici OŠ Ive Andrića tri dana prije održavanja vrednovanja biti će objavljeno područje provjere za pripremu kandidata za procjenu i na koji način će se provesti vrednovanje; te vrijeme, mjesto i način održavanja procjene. Kandidati se neće posebno pozivati na procjenu. Ako kandidat/kinja ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenih zakonskim propisima, Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

 

Način i postupak odabira kandidata na natječaju propisan je Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ive Andrića  koji je dostupan na poveznici http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/a je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

 

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom  prijavljenim  na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom  natječaja.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

 

Kandidat/kinja prijavljen/a na natječaj bit će obaviješten/a putem mrežne stranice škole http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/ najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 15. stavku 4. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu: 

 

OSNOVNA ŠKOLA  IVE ANDRIĆA

MILOVANA KOVAČEVIĆA 18

10 000 ZAGREB

- sa naznakom: „za natječaj / ne otvaraj

_____________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18                      

Zagreb, 09. 04. 2019.

O B A V I J E S T

o rezultatima natječaja za radno mjesto učitelj/ica biologije i kemije

Zahvaljujemo svim kandidatima koji su sudjelovali u natječaju za radno mjesto učitelj/ica biologije i kemije na određeno, nepuno, radno vrijeme od 20 sati tjedno.

Između 7 potpunih i pravodobno pristiglih molbi, u provedenom postupku za izbor kandidata, sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školI te odredbama Statuta škole, Ravnateljica škole, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, je donijela odluku o izboru LANE TRETNJAK, profesorice biologije i kemije, za radno mjesto: Učiteljica biologije i kemije.

________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18 

Zagreb, 09. 04. 2019.

O B A V I J E S T

o rezultatima natječaja za radno mjesto učitelj/ica njemačkog jezika

Zahvaljujemo svim kandidatima koji su sudjelovali u natječaju za radno mjesto učitelj/ica njemačkog jezika  na određeno, puno, radno vrijeme.

Između 4 potpune i pravodobno pristigle molbe, u provedenom postupku za izbor kandidata, sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te odredbama Statuta škole, Ravnateljica škole, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, je donijela odluku o izboru SVJETLANE LIERSCH, magistre njemačkog jezika i književnosti, za radno mjesto: Učiteljica njemačkog jezika.

_______________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

MILOVANA KOVAČEVIĆA 18

            Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08, 86/09,92/10,105/10, 90/11, 86/12, 126/12 , 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilnika o radu OŠ Ive Andrića, OŠ Ive Andrića raspisuje:

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 1. Učitelj/ica njemačkog jezika – 1 izvršitelj/ica na  određeno, puno radno vrijeme  od 40 sati tjedno

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (preslika diplome)
• domovnicu (preslika)

• potvrdu od mjerodavnog suda da ne postoje zapreke za obavljanje poslova na temelju čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

•potvrda o radnom iskustvu iz evidencije HZMO

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo odnosno uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%

A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%

20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poštom najkasnije u roku 8 dana od objave natječaja:
OŠ Ive Andrića
Milovana Kovačevića 18
10020 Zagreb

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 602-07/19-01/3     

URBROJ: 251-169-19-1

U Zagrebu, 19.03.2019.g.

________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

MILOVANA KOVAČEVIĆA 18

            Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08, 86/09,92/10,105/10, 90/11, 86/12, 126/12 , 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilnika o radu OŠ Ive Andrića, OŠ Ive Andrića raspisuje:

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 1. Učitelj/ica biologije i kemije – 1 izvršitelj/ica na  određeno, nepuno radno vrijeme  od 20 sati tjedno

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (preslika diplome)
• domovnicu (preslika)

• potvrdu od mjerodavnog suda da ne postoje zapreke za obavljanje poslova na temelju čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

•potvrda o radnom iskustvu iz evidencije HZMO

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo odnosno uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%

A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%

20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poštom najkasnije u roku 8 dana od objave natječaja:
OŠ Ive Andrića
Milovana Kovačevića 18
10020 Zagreb

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 602-07/19-01/3     

URBROJ: 251-169-19-1

U Zagrebu, 19.03.2019.g.

_______________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18                                                               

Zagreb, 15. 03. 2019.

O B A V I J E S T

o rezultatima natječaja za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku

Zahvaljujemo svim kandidatima koji su sudjelovali u natječaju za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku na određeno, puno, radno vrijeme.

Između 12 potpunih i pravodobno pristiglih molbi, u provedenom postupku za izbor kandidata, sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te odredbama Statuta škole, Ravnateljica škole, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, je donijela odluku o izboru Mateje Hodak, magistre primarnog obrazovanja, za radno mjesto: Učiteljica razredne nastave u produženom boravku.

_______________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18                                                               

Zagreb, 15. 03. 2019.

O B A V I J E S T

o rezultatima natječaja za radno mjesto učitelj/ica hrvatskog jezika

Zahvaljujemo svim kandidatima koji su sudjelovali u natječaju za radno mjesto učitelj/ica hrvatskog jezika na određeno, puno, radno vrijeme.

Između 30 potpunih i pravodobno pristiglih molbi, u provedenom postupku za izbor kandidata, sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te odredbama Statuta škole, Ravnateljica škole, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, je donijela odluku o izboru Katarina Brković, profesorice hrvatskog jezika i književnosti, za radno mjesto: Učiteljica hrvatskog jezika.

________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

MILOVANA KOVAČEVIĆA 18

            Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08, 86/09,92/10,105/10, 90/11, 86/12, 126/12 , 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilnika o radu OŠ Ive Andrića, OŠ Ive Andrića raspisuje:

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 1. Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku – 1 izvršitelj/ica na  određeno, puno radno vrijeme  od 40 sati tjedno

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (preslika diplome)
• domovnicu (preslika)

• potvrdu od mjerodavnog suda da ne postoje zapreke za obavljanje poslova na temelju čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

•potvrda o radnom iskustvu iz evidencije HZMO

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo odnosno uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%

A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%

20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poštom najkasnije u roku 8 dana od objave natječaja:
OŠ Ive Andrića
Milovana Kovačevića 18
10020 Zagreb

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA: 602-07/19-01/2    

URBROJ: 251-169-19-1

U Zagrebu, 15.02.2019.g.

_________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

MILOVANA KOVAČEVIĆA 18

            Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN 87/08, 86/09,92/10,105/10, 90/11, 86/12, 126/12 , 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilnika o radu OŠ Ive Andrića, OŠ Ive Andrića raspisuje:

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 1. Učitelj/ica hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ica na  određeno, puno radno vrijeme   od 40 sati tjedno.

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (preslika diplome)
• domovnicu (preslika)

• potvrdu od mjerodavnog suda da ne postoje zapreke za obavljanje poslova na temelju čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

•potvrda o radnom iskustvu iz evidencije HZMO

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo odnosno uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%

A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%

20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poštom najkasnije u roku 8 dana od objave natječaja:
OŠ Ive Andrića
Milovana Kovačevića 18
10020 Zagreb

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 602-07/19-01/1     

URBROJ: 251-169-19-1

U Zagrebu, 15.02.2019.g.

_________________________________________________________________

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18                                                               

Zagreb, 21. 01. 2019.

 

O B A V I J E S T

o rezultatima natječaja za radno mjesto učitelj/ica povijesti

Zahvaljujemo svim kandidatima koji su sudjelovali u natječaju za radno mjesto učitelj/ica povijesti na određeno, puno, radno vrijeme.

Između 32 potpune i pravodobno pristigle molbe, u provedenom postupku za izbor kandidata, sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škole te odredbama Statuta škole, ravnateljica škole, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, je donijela odluku o izboru Jurice Blaževića, profesor povijesti i profesor hrvatske kulture, za radno mjesto: Učitelj povijesti.

 

 

 

preskoči na navigaciju